Entries by Općina Barban

Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenog 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 28. prosinac 2014. godine. Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača… Cjelokupan dokument možete pogledati i preuzeti ovdje: Objava biračima

POZIV

POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2014. godinu   Temeljem čl.13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2014. godinu Pravo predlaganja, za javna priznanja […]

Izvješće o javnoj raspravi

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Puntera – Izvješće o javnoj raspravi URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA NASELJA PUNTERA Sadržaj 1. Podaci iz objave javne rasprave 2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi 3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana prihvaćeni 4. […]

JAVNI NATJEČAJ

Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi : Na temelju članaka 35. I 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013) Načelnik […]

POZIV

POZIV svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Barban za dostavu prijedloga programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu Na temelju članka 32. Zakona o Proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08.i 136/12.), općinski načelnik Općine Barban upućuje POZIV svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Barban za dostavu prijedloga […]

JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Republike Hrvatske” br. 153/13 – dalje u tekstu ZPU) te Zaključka Načelnika Općine Barbanod 12. kolovoza 2014.godine, Klasa: 350-01/14-01/7, Urbroj: 2168/06-14-02-7, Jedinstveni upravni odjel Općine Barban kao Nositelj izrade, objavljuje   JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera   Javna rasprava o Prijedlogu […]

OBAVIJEST

OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel       Klasa: 350-01/14-01/7 Ur.br.: 2168/06-14-02-5 Barban, 10. srpnja 2014.   Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13) Općina Barban objavljuje   OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja […]

NATJEČAJ

Na temelju članka 35. Zakona o zakupu poslovnog prostora (N.N. 91/96) i članka 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zakupu poslovnog prostora, te Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, Općinski načelnik objavljuje NATJEČAJ za zaključenje Ugovora o zakupu javne površine (zemljišta) za postavljanje kioska za prodaju novina […]

Solarna elektrana u Barbanu radi punom parom

U Poduzetničkoj zoni Barban električna se energija troši, ali i proizvodi! Fotonaponska elektrana Barban tvrtke Amnis Energija djeluje već pola godine, a u punom je pogonu od veljače. Sa snagom od 0,57 MW to je, nakon kanfanarske elektrane od jednog megavata, druga solarna elektrana po snazi u Istri, a treća u Hrvatskoj, s obzirom da […]