Entries by Općina Barban

JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Republike Hrvatske” br. 153/13 – dalje u tekstu ZPU) te Zaključka Načelnika Općine Barbanod 12. kolovoza 2014.godine, Klasa: 350-01/14-01/7, Urbroj: 2168/06-14-02-7, Jedinstveni upravni odjel Općine Barban kao Nositelj izrade, objavljuje   JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera   Javna rasprava o Prijedlogu […]

OBAVIJEST

OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel       Klasa: 350-01/14-01/7 Ur.br.: 2168/06-14-02-5 Barban, 10. srpnja 2014.   Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13) Općina Barban objavljuje   OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja […]

NATJEČAJ

Na temelju članka 35. Zakona o zakupu poslovnog prostora (N.N. 91/96) i članka 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zakupu poslovnog prostora, te Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, Općinski načelnik objavljuje NATJEČAJ za zaključenje Ugovora o zakupu javne površine (zemljišta) za postavljanje kioska za prodaju novina […]

Solarna elektrana u Barbanu radi punom parom

U Poduzetničkoj zoni Barban električna se energija troši, ali i proizvodi! Fotonaponska elektrana Barban tvrtke Amnis Energija djeluje već pola godine, a u punom je pogonu od veljače. Sa snagom od 0,57 MW to je, nakon kanfanarske elektrane od jednog megavata, druga solarna elektrana po snazi u Istri, a treća u Hrvatskoj, s obzirom da […]

Objava javnog poziva

Objava javnog poziva u lokalnom glasilu radi obilježavanja granica zemljišta i izlaganja parcelacijskog elaborata na javni uvid Geodet d.o.o. Pula, Mutilska 23 obavještava nositelje prava na katastarskim česticama koje su predmet parcelacijskog elaborata po lokacijskoj dozvoli (Klasa: UP/I-350-05/13-02/213, Urbroj: 2163/1-18-06/18-13-9, Pula, 28. studeni 2013.) Popis katastarskih čestica: k.o. Prnjani: 1389/1, 1393, 1477/35, 2756/1, 1477/5, 1477/29, […]

I Z V J E Š Ć E O REZULTATIMA GLASOVANJA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN IZBORNA KOMISIJA Barban, 08. Lipnja 2014. OPĆINA BARBAN OPĆINSKO VIJEĆE PREDMET: izvješće o provedenim izborima za vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban Temeljem članka 27. Osnove pravila mjesnih odbora na području Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj: 9/2002) Izborna komisija dostavlja Općinskom vijeću Općine Barban slijedeće   […]

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja KLASA: 112-02/14-01/1 URBROJ: 2168/06-14-02-10 Barban, 02. lipnja 2014. Na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, dana 02. lipnja 2014. godine objavljuje   POZIV NA PRETHODNU […]

Stručno osposobljavanje za maslinara/ku

Općina Barban i Diopter – otvoreno učilište Obrazovanje i osposobljavanje odraslih: Organiziraju:  Stručno osposobljavanje za maslinara/ku Verificirani program od strane ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mjesto održavanja nastave: Barban Prijava i sve detaljnije informacije na tel: 501 500, mob: 092 253 0974

POMOZIMO STRADALIMA!

Župa Barban i Općina Barban: Službeni apel za pomoć poplavljenim područjima Najpotrebnije: – trajne prehrambene namirnice – higijenske potrepštine (osobito za žene i malu djecu) Također je potrebno: – posteljina (plahte, deke, pokrivači) – ručnici – deterdženti za rublje, šamponi, sapuni, vlažne maramice, dječja hrana sredstva za čišćenje i dezinfekciju Donacije se mogu donijeti u […]

Izbori za Mjesne odbore

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora na području Općine Barban Klasa: 021-05/14-01/10, URBROJ: 2168/06-14-02-3 od 29. Travnja 2014. Godine, Izborno povjerenstvo za provođenje izbora članova vijeća mjesnog odbora   ( u daljnjem tekstu: Općinsko izborno povjerenstvo ) obavještava mještane Općine Barban   da će se u nedjelju 08. Lipnja   2014. godine u vremenu […]