Entries by Općina Barban

I Z V J E Š Ć E O REZULTATIMA GLASOVANJA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN IZBORNA KOMISIJA Barban, 08. Lipnja 2014. OPĆINA BARBAN OPĆINSKO VIJEĆE PREDMET: izvješće o provedenim izborima za vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban Temeljem članka 27. Osnove pravila mjesnih odbora na području Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj: 9/2002) Izborna komisija dostavlja Općinskom vijeću Općine Barban slijedeće   […]

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja KLASA: 112-02/14-01/1 URBROJ: 2168/06-14-02-10 Barban, 02. lipnja 2014. Na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, dana 02. lipnja 2014. godine objavljuje   POZIV NA PRETHODNU […]

Stručno osposobljavanje za maslinara/ku

Općina Barban i Diopter – otvoreno učilište Obrazovanje i osposobljavanje odraslih: Organiziraju:  Stručno osposobljavanje za maslinara/ku Verificirani program od strane ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mjesto održavanja nastave: Barban Prijava i sve detaljnije informacije na tel: 501 500, mob: 092 253 0974

POMOZIMO STRADALIMA!

Župa Barban i Općina Barban: Službeni apel za pomoć poplavljenim područjima Najpotrebnije: – trajne prehrambene namirnice – higijenske potrepštine (osobito za žene i malu djecu) Također je potrebno: – posteljina (plahte, deke, pokrivači) – ručnici – deterdženti za rublje, šamponi, sapuni, vlažne maramice, dječja hrana sredstva za čišćenje i dezinfekciju Donacije se mogu donijeti u […]

Izbori za Mjesne odbore

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora na području Općine Barban Klasa: 021-05/14-01/10, URBROJ: 2168/06-14-02-3 od 29. Travnja 2014. Godine, Izborno povjerenstvo za provođenje izbora članova vijeća mjesnog odbora   ( u daljnjem tekstu: Općinsko izborno povjerenstvo ) obavještava mještane Općine Barban   da će se u nedjelju 08. Lipnja   2014. godine u vremenu […]