Entries by Općina Barban

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU

Turistička zajednica Općine Barban raspisuje:   NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU   za prijem u službu -1 izvršitelj/ica -na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), uz probni rad od 3 mjeseca. Kandidati za rad na stručnim i administrativnim poslovima u turističkom uredu moraju ispunjavati posebne uvjete iz članka 4. Pravilnika o posebnim […]

NATJEČAJ

Za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018. Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. (Službene novine Općine Barban 5/2017) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 14. studenog 2017. godine raspisuje   NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za […]

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Barban za 2018. godinu

Općina Barban je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu provedeno je u periodu od 19. listopada do 06. studenog 2017. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu, […]

9. Smotra maslinovih ulja Općine Barban

Pozivaju se svi proizvođači maslinovog ulja s područja Općine Barban na sudjelovanje na 9. Smotri maslinovih ulja. Smotra će se održati u subotu, 25.11.2017. Molimo da se zainteresirani jave u Općinu Barban najkasnije do srijede, 15.11.2017. kako bi se pravovremeno organiziralo prikupljanje uzoraka ulja za analizu i ocjenjivanje.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 34. Statuta Općine Barban ( Službene novine […]

Plaćanje računa u FINI bez naknade

Općina Barban sklopila je Ugovor o obračunu i naplati naknade za uplate građana s Financijskom agencijom (FINA). Temeljem navedenog Ugovora, od 02. studenog 2017. g., sve uplate građana izvršene u FINI u korist računa Općine Barban oslobođene su naknade.

POZIV

Temeljem čl. 13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2017. godinu Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine […]

NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Barban provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Barban za 2018. godinu. Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu […]

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 4/2017) i čl. 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Barban I. PREDMET ZAKUPA   K.č. K.o. Kultura Površina (m2) […]

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 947-02/17-01/3 Ur.br.: 2168/06-17-02-3 Barban, 10. listopada 2017.god. POZIV NA DOSTAVU PONUDA 1. Naručitelj: OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738. 2. Opis predmeta nabave: Dobava i ugradnja vanjskih i unutarnjih jedinica (klima uređaja), za objekt zgrade bivše škole- sjedište Općine Barban. 3. Vrsta postupka nabave: […]