Entries by Općina Barban

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban

Prijedlog prostornog plana za ponovnu javnu raspravu PONOVNA JAVNA RASPRAVA 13.06.-21.06.2018. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban izrađuju se na osnovi Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban od 18. svibnja 2016. godine, objavljene u Službenim novine Općine Barban broj 33/16 te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o […]

ISPRAVAK TOŠKOVNIKA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 334-01/17-01/15 Urbroj: 2168/06-18-01-16 Barban, 11. lipnja 2018. ISPRAVAK TOŠKOVNIKA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade 1. U troškovniku građevinsko obrtničkih radova, u djelu oprema, stavka V.11. Nabava, doprema i ugradnja klima uređaja – 1 vanjske i 4 unutarnje […]

DOPUNA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 334-01/17-01/15 Urbroj: 2168/06-18-01-15 Barban, 1. lipnja 2018. DOPUNA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade 1. U Pozivu na dostavu ponuda, Klasa: 334-01/17-01/15, Urbroj: 2168/06-18-01-14 od 1. lipnja 2018., za predmet nabave Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade […]

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Barban

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel      Klasa: 350-01/16-01/39 Ur.br.: 2168/06-18-03-89 Barban, 4. lipnja 2018. godine Na temelju članka 96. stavka 3. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Barban, Klasa: 350-01/16-01/39 Urbroj: 2168/06-18-01-88 od 30. svibnja 2018. godine objavljuje se   PONOVNA JAVNA […]

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

  Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik       Klasa: 334-01/17-01/15 Urbroj: 2168/06-18-01-14 Barban, 1. lipnja 2018. POZIV NA DOSTAVU PONUDA   Naručitelj: OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738. Predmet nabave: Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade Vrsta postupka nabave: Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 […]

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Općina Barban izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban   Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 16. svibnja 2018. god. do 30. svibnja 2018. god. od 08,00 do 14,00 […]

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“

Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“, donosi dana 09.04.2018. godine slijedeći PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Pravilnikom o upisu djece […]

JAVNA RASPRAVA

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BARBAN Dokumentaciju prijedloga izmjena i dopuna možete pogledati ovdje