Entries by Općina Barban

Poziv na intervju

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti   Klasa: 112-01/19-01/01 Ur.br.: 2168/06-06-19-5 Barban, 3. travnja 2019.   KANDIDATIMA KOJI UDOVOLJAVAJU FORMALNIM UVJETIMA JAVNOG POZIVA     Predmet: Poziv na intervju   Poštovani, dana 3. travnja 2019. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za […]

JAVNI POZIV – za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Klasa: 112-01/19-01/01 Urbroj: 2168/06-06-19-1 Barban, 25. ožujka 2019. godine   Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 37. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, […]

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN Stručno povjerenstvo za javnu nabavu KLASA: 372-01/19-01/01 URBROJ: 2168/06-01-19-5 Barban, 19. ožujka2019. Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj120/16), nanacrt Dokumentacije o nabavi za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti, izrade promotivnih materijala, nastupa na sajmovima, izradu internet stranice i on line platforme za […]

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

UZROK PREKIDA: zamjena redukcijskog ventila u redukcijskoj stanici Petehi – Grandići DAN: 20.03.2019. (srijeda) VRIJEME: od 08.00 do 15.00 sati LOKACIJA: naselja Grandići, Pavlići, Fumeti, Majčići, Ivanušići, Celići, Kožljani i Petehi

Poziv na testiranje

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel Klasa: 112-03/19-01/01 Ur.br.: 2168/06-03-19-6 Barban, 13. ožujka 2019. KANDIDATIMA KOJI UDOVOLJAVAJU FORMALNIM UVJETIMA OGLASA Predmet: Poziv na testiranje Poštovani, dana 12. ožujka 2019. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa o prijmu u službu na određeno vrijeme za radno […]

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave – Promidžba i vidljivost projekta

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 372-01/19-01/01 Ur.br.: 2168/06-01-19-3 Barban, 8. ožujka 2019. godine   SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA    Predmet: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:   Promidžba i vidljivost projekta, nastup na sajmovima, izrada internet stranice […]

OGLAS

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, 01. ožujka 2019. objavljen je oglas o prijmu u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije (jedan izvršitelj/izvršiteljica). Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan […]

OGLAS

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, 01. ožujka 2019. objavljen je oglas o prijmu u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na određeno vrijeme za radno mjesto: Komunalni radnik II (jedan izvršitelj/izvršiteljica). Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 09. […]

JAVNI POZIV

                                                                       Općina Barban                               KUD Barban                                    TZO Barban   objavljuju JAVNI POZIV za 9. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU   Pozivaju se barbanski pjesnici (Barbanke-Barbanci po mjestu stanovanja ili po podrijetlu) da […]

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]