Entries by Općina Barban

OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BARBAN KLASA: 013-03/17-01/2 URBROJ: 2168/06-17-02-3 Barban, 21. TRAVNJA 2017. OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA Poštovani, Radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidatura, primanja kandidacijskih list ate dobivanja svih informacija Izborno povjerenstvo Općine Barban dežurati će u prostorijama Općine Barban kako slijedi: 22. 23. 24. i 25. travnja sve se […]

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban u 2017. godini u prioritetnim područjima SPORT, KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (KLASA: 400-06/16-01/1, UR.BROJ: 2168/06-16-02-1) i članka […]

Poziv na predavanje “Bespovratna sredstva za turizam (uključujući i ruralni turizam)”

Poštovani,   Eurokonzaltingiz Pule u suradnji sa Obrtničkom komorom Istarske županije, poziva Vas na predavanje “Bespovratna sredstva za turizam(uključujući i ruralni turizam)”koje će se održati u četvrtak, 23. ožujka 2017. od 18.00 do 19.30 sati u prostorima Udruženja obrtnika Pula, Ulica Sv. Felicite 5/A, Pula. Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim, u prvom redu malim i […]

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE

Općina Barban održala je javno savjetovanje povodom Prijedloga Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 01. veljače do 06. ožujka 2017. godine., tijekom kojega nije zaprimljena niti jedna primjedba zainteresirane javnosti.   Privitak: Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

Javna rasprava – Plan gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13), općinski načelnik Općine Barban objavljuje: JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje 2017.-2022. godine 1. Javna rasprava o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje […]

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka  24.  Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013)  Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći  JAVNI   NATJEČAJ za prodaju nekretnina putem prikupljanja […]

JAVNA RASPRAVA

JAVNA RASPRAVA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG “PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA (PUR) OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE”:   Molimo sve mještane Općine Barban, kao i sve one koji promišljaju o njegovom razvoju da se sa svojim sugestijama uključe u izradu PUR-a te svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog “Programa ukupnog razvoja Općine Barban za […]

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban

Klasa: 604-01/16-01/6 Ur.broj: 2168/06-17-02-9 Barban, 23. siječanj 2017. Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban za studentsku godinu 2016./2017. (Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban – Službene novine Općine Barban 29/2015)   RB Ime i prezime studenta, adresa; Fakultet (naziv, mjesto, smjer) OPĆI USPJEH (bodovno stanje) Dodatni kriteriji UKUPAN BROJ BODOVA 1. TAMARA BATEL […]

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2017. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje JAVNI POZIV  za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro […]