Entries by Općina Barban

Obavijest vinogradarima !

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba Brtonigla, 06.07.2018 god.    Obavijest vinogradarima !   Upućuju se vinogradari sa područja Istre da u narednih nekoliko dana provedu  drugo tretiranje usmjereno protiv američkog cvrčka ( Scaphoides titanus ), prenosnika fitoplazme poznate pod nazivom zlatna žutica vinove loze. ( Napomena : Vinogradari koji su već obavili drugo tretiranje to sada […]

Izbor za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban

Na temelju članka 14. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj:13/2018)  Izborno povjerenstvo  za provedbu izbora za  članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  utvrdilo je i prihvatilo RJEŠENJE O UTVRĐIVANJE PRAVOVALJANOSTI KANDIDATURA (preuzimanje word dokumenta) Na temelju 14. Odluke […]

OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA Klasa: 026-01/18-01/09 Ur.broj: 2168/06-18-03-9 Barban, 26. lipnja 2018. OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA Radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidatura te zaprimanja kandidacijskih listi Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Barban dežurati će […]

OBAVIJEST O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora ( „Službene novine“ Općine Barban broj13/2018) Izborno povjerenstvo za provođenje izbora članova vijeća mjesnog odbora ( u daljnjem tekstu: Općinsko izborno povjerenstvo ) obavještava mještane Općine Barban da će se u nedjelju 15. srpnja 2018. godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati održati IZBORI […]

JAVNI POZIV

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel Klasa: 130-01/18-01/01 Urbroj: 2168/06-18-03-2 Barban, 15. lipnja 2018. godine Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” broj: 57/12, 120/12 i 16/17) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 86/08, 61/11 i 4/18), a […]

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban

Prijedlog prostornog plana za ponovnu javnu raspravu PONOVNA JAVNA RASPRAVA 13.06.-21.06.2018. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban izrađuju se na osnovi Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban od 18. svibnja 2016. godine, objavljene u Službenim novine Općine Barban broj 33/16 te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o […]

ISPRAVAK TOŠKOVNIKA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 334-01/17-01/15 Urbroj: 2168/06-18-01-16 Barban, 11. lipnja 2018. ISPRAVAK TOŠKOVNIKA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade 1. U troškovniku građevinsko obrtničkih radova, u djelu oprema, stavka V.11. Nabava, doprema i ugradnja klima uređaja – 1 vanjske i 4 unutarnje […]