Entries by Općina Barban

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06- 17-02-1) procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 za radove, Općina Barban, dana 9. listopada 2018. godine upućuje […]

Poziv na testiranje

__________________________________________________________________________________ Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel Klasa: 112-01/18-01/01 Ur.br.: 2168/06-18-03-7 Barban, 24. rujna 2018. KANDIDATIMA KOJI UDOVOLJAVAJU FORMALNIM UVJETIMA OGLASA Predmet: Poziv na testiranje Poštovani, dana 24.rujna 2018. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog natječaja Vježbenik/ca – Viši stručni suradnik/ca za gospodarstvo, poduzetništvo […]

JAVNI NATJEČAJ

U Narodnim novinama broj 81/2018. od 12. rujna 2018. objavljen je natječaj za prijem u službu vježbenika / vježbenice za obavljanje poslova Višeg stručnog suradnika/ce za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci. Klasa:112-01/18-01/01 Ur.broj: 2168/06-18-03-3 Barban, 12. rujna 2018. godine   […]

O B A V I J E S T

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Barban, 05.09.2018. O B A V I J E S T Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u Valturi” vršit će tehničke preglede traktora iz područja Općine Barban u ponedjeljak, 10.09.2018. godine u vremenskom periodu od 9.00 –12.00 sati na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-17-02-1) procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 za radove, Općina Barban, dana 27. kolovoza 2018. godine upućuje POZIV […]

POZIV NA ISKAZ INTERESA

U sklopu projekta „Poduzetnički inkubator Barban- Centar poduzetničke kreativnosti“ referentne oznake KK.03.1.2.01.0063 Općina Barban te projektni partneri Općina Svetvinčenat i Općina Žminj objavljuju sljedeći POZIV NA ISKAZ INTERESA za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban I. Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za iskaz interesa za korištenje poslovnih prostora prosječne površine 12,42 m2, u “Poduzetničkom […]

Poziv na testiranje

__________________________________________________________________________________ Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel Klasa: 112-02/18-01/01 Ur.br.: 2168/06-18-03-8 Barban, 08. kolovoza 2018. KANDIDATU KOJI UDOVOLJAVA FORMALNIM UVJETIMA OGLASA Predmet: Poziv na testiranje Poštovani, dana 07. kolovoza 2018. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog natječaja koje je utvrdilo da je prijava kandidata […]

ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Na temelju Odluke Općinskog načelnika, Općina Barban će u 2018. godini sufinancirati nabavu školskih udžbenika za učenike slabijeg socijalnog stanja te dodijeliti financijsku pomoć roditeljima učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Barban. Svi zainteresirani Zahtjeve će moći podnijeti do 15. rujna 2018. godine putem obrasca koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Općine. Sve detalje […]