Entries by Općina Barban

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Program potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban

Programom potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban propisuju se potpore za razvoj gospodarstva na području Općine Barban. Općina Barban implementacijom „Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban“ želi oživjeti i unaprijediti gospodarstvo Općine Barban te Općinu Barban učiniti privlačnom za domaće (tuzemne) i inozemne investicije. […]

Poziv na dostavu ponuda – Uređenje i opremanje dječjeg igrališta

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA:   Uređenje i opremanje dječjeg igrališta    Temeljem Odluke o početku postupka jednostavne nabave (Klasa: 363-01/20-01/09, Ur.broj: 2168/06-01-20-1 od 11. svibnja 2020. godine) naručitelj Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738, pokrenula je postupak jednostavne nabave za uređenje i opremanje dječjeg igrališta na postojećem […]

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Klasa: 112-03/20-01/03 Ur.broj: 2168/06-06-20-8 Barban, 8. svibnja 2020. godine Povjerenstvo za provedbu oglasa o prijmu u službu na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije, Klasa: 112-03/20-01/03, Ur.br.: 2168/06-06-20-1 od 15. travnja 2020. godine, utvrđuje IZVJEŠĆE […]

Poziv na testiranje

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Klasa: 112-03/20-01/03 Ur.br.: 2168/06-06-20-6 Barban, 29. travnja 2020. godine   KANDIDATIMA KOJI UDOVOLJAVAJU FORMALNIM UVJETIMA OGLASA   Predmet: Poziv na testiranje   Poštovani,   dana 29. travnja 2020. godine u prostorijama Općine Barban održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa o […]

Uputa uz oglas za radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun i financije

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru.   OPIS POSLOVA: Prati propise […]

OGLAS

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, 15. travnja 2020. godine objavljen je Oglas o prijmu u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije (jedan izvršitelj/izvršiteljica). Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. […]

VAŽNA OBAVIJEST – U SVEZI IZDAVANJA PROPUSNICA

Poštovani,   od dana 08.travnja 2020.godine pa nadalje, za odlazak iz Općine Barban u Grad Pulu, Općinu Marčana, Općinu Ližnjan, Općinu Medulin, Općinu Fažana, Općinu Svetvinčenat te Grad Vodnjan nije potrebno posjedovati e-Propusnicu.   Za odlazak u bilo koju drugu općinu ili grad nužno je imati propusnicu.   Za sve daljnje informacije u svezi izdavanja […]