Entries by Općina Barban

Poziv na dostavu ponuda GIS

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel       Klasa: 350-01/17-01/29 Ur.br.: 2168/06-17-02-2 Barban, 04.08.2017. – zainteresiranim gospodarskim subjektima – Predmet: Poziv na dostavu ponuda Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Geoinformacijski sustav (GIS) Općine Barban za upravljanje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u privatnom i javnom/državnom vlasništvu.“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na […]

ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Na temelju Odluke Općinskog načelnika, Općina Barban će u 2017. godini sufinancirati nabavu školskih udžbenika za učenike slabijeg socijalnog stanja te dodijeliti financijsku pomoć roditeljima učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Barban. Svi zainteresirani Zahtjeve će moći podnijeti do 15. rujna 2017. godine putem obrasca koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Općine. […]

OBAVIJEST – Ugovori o privremenom korištenju – APZ

„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev […]

Rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Barban

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BARBAN KLASA:013-03/17-01/2 URBROJ:2168/06-16-02-21 Barban, 26. svibnja 2017. Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban utvrdilo je i objavljuje REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG […]

Konačne rezultate izbora za članove općinskog vijeća Općine Barban

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BARBAN KLASA: 013-03/17-01/2 URBROJ:2168706-16-02-20 Barban, 26. Svibnja 2017. Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA […]