Entries by Općina Barban

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Općine Barban 32/2016) te Odluke o raspisivanju javnog najtječaja za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda, Klasa: 372-01/17-01/7, Ur.broj: 2168/06-17-02-1, Jedinstveni upravni odjel Općine Barban raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za zakup […]

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

UZROK PREKIDA: rekonstrukcija magistralnog cjevovoda   DAN: 04.10.2017. (srijeda) VRIJEME: od 8.00 do 13.00 sati LOKACIJA: Manjadvorci i Prdajci     DAN: 20.09.2017. (srijeda) VRIJEME: od 8.00 do 18.00 sati LOKACIJA: Manjadvorci, Prdajci, Glavani kućni broj 19, Prodol, Filipana, Filipanski Dvori, Krvavići, Šarići i Divšići VRIJEME: 12.00 do 20.00 sati LOKACIJA: Šajini, Bičići, Glavani, Kuftići, […]

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-17-02-1) za ukupnu procijenjenu vrijednost nabave roba i usluga 70.000,00 kuna ili više, a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a. Općina Barban, dana 25.09.2017. godine upućuje POZIV NA DOSTAVU PONUDA 1.    […]

Izvješće o provedenom postupku prethodne provjere znanja

Klasa: 112-03/17-01/3 Ur.br.: 2168/06-17-02-15   Barban, 1. rujna 2017. Povjerenstvo za provedbu oglasa na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao za radno mjesto: Viši stručni suradnik za gospodarstvo,poduzetništvo i razvojne projekte, dana 01. rujna 2017. utvrđuje IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA Temeljem čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u […]

Obavijest o postupku nove javne rasprave

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Općine Medulin, Ližnjan, Barban i Marčana Obavijest o postupku nove javne rasprave Općina Medulin kao nositelj projekta razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Općina Medulin, Ližnjan, Barban i Marčana pokreće novi postupak javne rasprave na navedenu temu. Novi postupak javne rasprave pokreće se iz slijedećih razloga: – Proširenje adresa obuhvaćenih […]

Poziv na testiranje

SVIM KANDIDATIMA KOJI UDOVOLJAVAJU FORMALNIM UVJETIMA OGLASA Poštovani, dana 24. kolovoza 2017. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa koje je utvrdilo da su prijave sljedećih kandidata  pravodobne i potpune te da zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa:   R. BR. PRIJAVE IME I PREZIME ADRESA 1. 1. Doris […]

Poziv na dostavu ponuda GIS

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel       Klasa: 350-01/17-01/29 Ur.br.: 2168/06-17-02-2 Barban, 04.08.2017. – zainteresiranim gospodarskim subjektima – Predmet: Poziv na dostavu ponuda Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Geoinformacijski sustav (GIS) Općine Barban za upravljanje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u privatnom i javnom/državnom vlasništvu.“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na […]