Entries by Općina Barban

NATJEČAJ

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15) te Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, Općinski načelnik objavljuje: NATJEČAJ za zakupu poslovnih prostora I. PREDMET ZAKUPA: Daju se u zakup slijedeći poslovni prostori, u kompletu, što znači zajedno i to: 1. zgrada Društvenog doma Barban u […]

O D L U K A

o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada   Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 351-01/16-01/4 Ur.br.: 2168/06-16-02-1 Barban, 9. ožujka 2016. Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine […]

JAVNI NATJEČAJ

U Narodnim novinama broj 22/16. od 11. ožujka 2016. objavljen je natječaj za radna mjesta: 1. Viši stručni suradnik za proračun i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban (jedan izvršitelj/izvršiteljica) 2.Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte (jedan izvršitelj/izvršiteljica) Tekst javnog natječaja:   KLASA: 112-02/16-01/2 UR.BROJ: 2168/06-16-02-2 Barban, 10. ožujka 2016. Temeljem […]

Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole

Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Farme za uzgoj pilenki Želiski Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13) te članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Ministarstvo zaštite […]

JAVNI POZIV za 6. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU

Općina Barban      KUD Barban     TZO Barban objavljuju JAVNI POZIV za 6. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU Pozivaju se barbanski pjesnici (Barbanci po mjestu stanovanja ili po podrijetlu) da pošalju svoje 3 (tri) nove, neobjavljene pjesme na barbanskoj čakavštini, najkasnije do 08.04.2016. godine. Uz pjesme trebate priložiti kraći osobni i pjesnički životopis te osobne […]

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 604-01/16-01/1 Ur.broj: 2168/06-16-02-7 Barban, 07. ožujka 2016. Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban za studentsku godinu 2015./2016. (Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban – Službene novine Općine Barban 29/2015) RB Ime i prezime studenta, adresa; Fakultet (naziv, mjesto, smjer) OPĆI USPJEH (bodovno stanje) Dodatni […]

EVIDENCIJA BAGATELNE NABAVE

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN   Red  br. Predmet nabave Evidencijski broj bagatelne nabave Procijenjena vrijednost predmeta nabave Ukupna novčana vrijednost sklopljenog ugovora Datum sklapanja ugovora Rok na koji je ugovor sklopljen Naziv odabranog ponuditelja 1 Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Barban 2015.-2020. 1-2015 69.000,00 31.200,00 KN (bez PDV-a) 09.06.2015. 6 mjeseci od potpisivanja […]

Promovirana knjiga o barbanskim i proštinskim “evakuircima”

Predstavljanjem knjige mlade 26-godišnje povjesničarke Samante Paronić “Logori smrti – potresna stvarnost barbanskih i proštinskih ‘evakuiraca’ (1914.-1918.)”, preksinoć je u dobro popunjenom holu barbanske osnovne škole započeo drugi, završni dan Memorijala Petra Stankovića, posvećen ovom poznatom barbanskom svećeniku, znanstveniku, povjesničaru i piscu (1771 – 1852), ove godine naslovljen “Barban u srcu”. Vlakovima za stoku – […]

Petar Stanković – jedan od najuglednijih Istrana u Europi

Ovogodišnji Memorijal Petra Stankovića naslovljen “Barban u srcu” održava se danas i sutra, 25 i 26. veljače, u barbanskoj osnovnoj školi. Tim smo povodom razgovarali s jednim od njegovih organizatora, prof. dr. Slavenom Bertošom sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. – Memorijal Petra Stankovića postao je tradicionalna manifestacija krajem veljače. Kako je krenula inicijativa za […]