Entries by Općina Barban

7.BARBANSKI OBRTNIČKI SAJAM

Barban, 18. – 19. rujna 2015.      Tema: PODUZETNIŠTVO ŽENA Poštovani, 18 i 19. rujna 2015. u Barbanu će se održati 7. Barbanski obrtnički sajam. I ove godine odlučili smo pozvati obrtnike i poduzetnike i ponuditi im mogućnost prezentacije na sajmu, gdje je jedini trošak uređenje štanda i prisustvo tijekom sajma, a sve ostalo je BESPLATNO. […]

O B A V I J E S T

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda O B A V I J E S T U SVEZI PODNOŠENJA PRIJAVA ŠTETA UZROKOVANIH DUGOTRAJNOM SUŠOM NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA I DUGOGODIŠNJIM NASADIMA Župan Istarske županije proglasio je 25. kolovoza 2015. godine za područje Općine Barban elementarnu nepogodu na poljoprivrednim kulturama i […]

Preminuo Ivica Glavan, gradonačelnik prijateljskoga Grada Sinja

Dana 15. srpnja 2015. godine primili smo iz pobratimljenog Grada Sinja tužnu vijest o preranom odlasku, nakon kratke i teške bolesti, gradonačelnika Grada Sinja i dragoga prijatelja Općine Barban, prof. Ivice Glavana. Nije dočekao veliki događaj svog voljenog Grada Sinja, 300. Sinjsku alku, koja će se održati u Sinju početkom kolovoza 2015. god., ali je […]

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 18/2014) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban […]

OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana

OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13) Općina Barban objavljuje   Klasa: 350-01/15-01/17 Ur.br.: 2168/06-15-02-3 Barban, 22. svibnja 2015.   OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci III Općinsko vijeće Općine Barban je na 16. sjednici, […]

PPS destinacija

Ovim putem vas obavještavamo o suradnji u projektu PPS koncepta „Hrvatska 365“. Projekt je osmišljen u cilju produljenja turističke sezone na razdoblje predsezone (razdoblje od 15.05.-30.06.) odnosno posezone (razdoblje od 01.09.-15.10.). U projektu mogu sudjelovati svi turistički subjekti – hoteli, kampovi, iznajmljivači soba i apartmana, turističke agencije, restorani, barovi, sportski centri, ronilački centri, muzeji… I […]

Poništenje javnog natječaja

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, donosi ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto Stručni suradnik za proračun i financije   […]

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) i članka 7. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban objavljuje slijedeći JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina putem prikupljanja […]

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) i članka 7. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban objavljuje slijedeći JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina putem prikupljanja […]

Predavanje o projektu zamjene azbestnih krovova

UKLONIMO AZBESTNE KROVOVE U BARBANU! Azbestni krovovi i fasade imaju za posljedicu obolijevanje od karcinoma pluća. UDRUŽIMO SE I UKLONIMO AZBEST IZ ŽIVOTNE OKOLINE! Moj Barban bez azbesta! Pridružite nam se jer zajedno smo jači! Udruživanjem: smanjujemo cijenu nabave i rada, stvaramo mogućnost za dobivanje sredstava od jedinica lokalne samouprave, osiguravamo pravilno zbrinjavanje tog ekološki […]