Entries by Općina Barban

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE BARBAN O BESPLATNOM ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Vlastiti pogon Barban, 09. srpnja 2020. godine   OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE BARBAN O BESPLATNOM ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA     Obaviještavaju se svi mještani s područja Općine Barban, kako će Pula Herculanea d.o.o. besplatno izvršiti odvoz glomaznog komunalnog otpada u razdoblju od 03.08.-16.08.2020.godine.   Svaki korisnik ima pravo na odvoz […]

POZIV NA TESTIRANJE

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Vlastiti pogon       KLASA: 112-02/20-01/01 URBROJ: 2168/06-20-04-6 Barban, 6.srpnja 2020.godine KANDIDATU KOJI UDOVOLJAVA FORMALNIM UVJETIMA IZ NATJEČAJA PREDMET: POZIV NA TESTIRANJE Poštovani, dana 03.srpnja 2020.godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog natječaja koje je utvrdilo da je prijava  kandidata pravodobna i potpuna te […]

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje je provedeno u trajanju od 18.05.2020. – 18.06.2020. U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrte prijedloga Programa/Pravilnika/Odluke.   Dokumenti za preuzimanje: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o davanju prava […]

Odluke Stožera civilne zaštite IŽ- spriječavanje bolesti COVID -19

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA STOŽER CIVILNE ZAŠTITE ISTARSKE ŽUPANIJE Flanatička 29, Pula tel. 052/352-112; fax 052/352-104 KLASA: 810-01/20-01/02 URBROJ: 2163/1-02/19-20-82 Pula, 24. lipnja 2020. PREDMET: Odluka o obaveznom provedbi Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti trgovine HZJZ od 11. lipnja 2020. Obvezuju se pravne i fizičke osobe u djelatnosti trgovine na obaveznu provedbu […]

JAVNI NATJEČAJ

U Narodnim novinama broj 72/2020 od 25. lipnja 2020.godine, objavljen je javni natječaj za prijem u službu namještenika- u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban za radno mjesto             KOMUNALNI RADNIK/CA II. IV. kategorije, potkategorije II- grobar/pomoćni radnik, 13. klasifikacijskog ranga, 1 izvršitelj/izvršiteljica,  na neodređeno-puno radno vrijeme, uz obvezni probni […]

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19) Općina Barban izlaže na javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban   Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 28. svibnja 2020. god. do 12. lipnja 2020. god. od 08,00 […]