Entries by Općina Barban

Obavijest o podjeli posuda za odvoz smeća

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Barban, 17. prosinca 2018. godine   Poštovani, obavještavamo Vas da će se od 18.12.2018. godine vršiti podjela posuda za odvoz smeća na području Općine Barban prema rasporedu dostavljenom od Pula Herculanee d.o.o. Djelatnici Pula Herculanene d.o.o. vršit će obilazak na terenu po kućnim brojevima, skupit Izjave korisnika […]

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2018./2019.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik       Klasa: 604-01/18-01/04 Ur.br.: 2168/06-01-18 -2 Barban, 30. studenog 2018. Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2018./2019. (Službene novine Općine Barban 18/2018) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 30. studenog 2018. godine […]

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č. 676/37 k.o. Rakalj u naselju Manjadvorci putem prikupljanja pisanih ponuda   Dokument možete preuzeti ovdje: JAVNI NATJEČAJ

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu

Općina Barban je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu provedeno je u periodu od 22. listopada do 02. studenog 2018. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu, […]

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

OBRAZLOŽENJE Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano […]

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

  OBRAZLOŽENJE Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), […]

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

OBRAZLOŽENJE Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade   Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Sukladno članku 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu odluke o vrijednosti  boda komunalne naknade donesene do stupanja […]

NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Barban provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Barban za 2019. godinu. Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu […]

10. SMOTRA MASLINOVIH ULJA OPĆINE BARBAN

OBAVIJEST 10. SMOTRA MASLINOVIH ULJA OPĆINE BARBAN SUBOTA – 24.11.2018. god., Barban Pozivaju se svi proizvođači maslinovog ulja s područja Općine Barban da svoje maslinovo ulje izlože na predstojećoj manifestaciji naziva „10. Smotra maslinovih ulja Općine Barban“, koja će se održati u subotu 24.11.2018. godine. Prijave se primaju na broj telefona: 052/567 635 (Općina Barban) […]

POZIV – javna priznanja

Temeljem čl. 13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2018. godinu Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i Općinski načelnik […]