Entries by Općina Barban

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Barban za 2020. godinu

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Barban raspisuje JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa […]

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci III“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci III“ – primjedbe u tijeku javne rasprave   Dokumentacija: Obrazac za primjedbe_UPU III I_ODREDBE ZA PROVEDBU I_ID_UPU_BARBAN_III_ODREDBE_NP II_OBRAZLOŽENJE III._ID_UPU_BARBAN_III_OBRAZLOZENJE_NP III._ID_UPU_BARBAN_III_SAŽETAK III_GRAFIČKI DIO ID_UPU_III_NAČIN I UVJETI GRADNJE

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci II“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci II“ – primjedbe u tijeku javne rasprave Dokumentacija: Obrazac za primjedbe_UPU II I_ODREDBE ZA PROVEDBU I_ID_UPU-BARBAN_II_ODREDBE_PRIJEDLOG II_GRAFIČKI DIO UPU_GZ_Barban-II-4-uvjeti gradnje_PLAN uvjeti III_OBRAZLOŽENJE III._ID_UPU_BARBAN_II_OBRAZLOZENJE_PRIJEDLOG III._ID_UPU_BARBAN_II_SAŽETAK

OBAVIJEST O RADOVIMA

Obavještavaju se svi učesnici u prometu da se zbog izvođenja radova na “Izvanrednom održavanju državne ceste DC66, dionica kroz Loboriku” zatvara za sav promet dio državne ceste DC66 kroz dio naselja Loborika u dužini od cca 550 m iz smjera Pule do centra Loborike – faza 1 Takva privremena regulacija prometa biti će na snazi […]

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/19-01/05, URBROJ: 2168/06-01-20-18 od 4. veljače 2020. godine objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu […]

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/19-01/04, URBROJ: 2168/06-01-20-17 od 4. veljače 2020. godine objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu […]

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 4. veljače 2020. godine, […]

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 4. veljače 2020. godine, […]