Entries by Općina Barban

5. ROBOTRKA NA PRSTENAC 2017

5. ROBOTRKA NA PRSTENAC 2017, PULA 29. travnja 2017. VREMENIK NATJECANJA 09:30 – okupljanje sudionika, osvježenje i priprema za prvu vožnju 10:00 – otvaranje natjecanja, predstavljanje ekipa, zajednička fotografija Otvaranje natjecanja: gradonačelnik grada Pule g-din Boris Miletić 10:30 – početak natjecanja, prva vožnja, ručno upravljanje 11:30 – druga vožnja, ručno upravljanje sa kamerom 12:30 – […]

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

OPĆINA BARBAN OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA OPĆINU BARBAN Klasa: 013-03/17-01/2 Ur.broj: 2168/06-17-02-4 Barban. 21. travnja 2017. Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine», 144/12,121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban donosi R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA Za područje Općine Barban određuju se biračka mjesta: 1. Biračko […]

OBAVIJEST o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava …

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BARBAN Klasa: 013-03/17-01-01/2 Urbroj: 2168/06-17-02-5 Barban, 21. travnja 2017. OBAVIJEST o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017. Na osnovu članka 7. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne […]

OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BARBAN KLASA: 013-03/17-01/2 URBROJ: 2168/06-17-02-3 Barban, 21. TRAVNJA 2017. OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA Poštovani, Radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidatura, primanja kandidacijskih list ate dobivanja svih informacija Izborno povjerenstvo Općine Barban dežurati će u prostorijama Općine Barban kako slijedi: 22. 23. 24. i 25. travnja sve se […]

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban u 2017. godini u prioritetnim područjima SPORT, KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (KLASA: 400-06/16-01/1, UR.BROJ: 2168/06-16-02-1) i članka […]

Poziv na predavanje “Bespovratna sredstva za turizam (uključujući i ruralni turizam)”

Poštovani,   Eurokonzaltingiz Pule u suradnji sa Obrtničkom komorom Istarske županije, poziva Vas na predavanje “Bespovratna sredstva za turizam(uključujući i ruralni turizam)”koje će se održati u četvrtak, 23. ožujka 2017. od 18.00 do 19.30 sati u prostorima Udruženja obrtnika Pula, Ulica Sv. Felicite 5/A, Pula. Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim, u prvom redu malim i […]

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE

Općina Barban održala je javno savjetovanje povodom Prijedloga Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 01. veljače do 06. ožujka 2017. godine., tijekom kojega nije zaprimljena niti jedna primjedba zainteresirane javnosti.   Privitak: Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

Javna rasprava – Plan gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13), općinski načelnik Općine Barban objavljuje: JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje 2017.-2022. godine 1. Javna rasprava o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje […]

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka  24.  Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013)  Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći  JAVNI   NATJEČAJ za prodaju nekretnina putem prikupljanja […]