Entries by Općina Barban

NATJEČAJ

OPĆINA BARBAN raspisuje NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE Do zaključno 09. ožujka 2015. godine u Općini Barban zaprimaju se zahtjevi kandidata za dodjelu studentskih stipendija. U akademskoj godini 2014./2015. Općina Barban dodijeliti će 7 studentskih stipendija za darovite studente i 3 socijalne stipendije studentima sa područja Općine Barban. Da bi kandidati udovoljili uvjetima stipendije za darovite […]

TEČAJ IZOBRAZBE

OPĆINA BARBAN u suradnji s DIOPTER-OTVORENIM UČILIŠTEM organizira tečaj izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida za: MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski) U ovaj modul spadaju: – OPG i drugi poljoprivrednici (podkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo) – tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, d.d., d.o.o., zadruge […]

OBAVIJEST

Općina Barban Jedinstveni upravni odjel Klasa: 350-01/08-01/82 Ur.br.: 2168/06-15-02-208 Barban, 26. siječanj 2015. Sukladno odredbi članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske […]

Obavijest

Dana 26. prosinca 2014. godine  za Općinsko izborno povjerenstvo Barban osigurano je pasivno  dežurstvo.   Molimo da u slučaju potrebe  kontaktirate članove Općinskog izbornog povjerenstva Barban  na tel: 0911576458 ili 0911604945

RJEŠENJE O ODREÐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04, 99/04 – ispr., 44/06, 24/11 i 128/14) Općinsko izborno povjerenstvo donosi rješenje   REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPCINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPCINE BARBAN   Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike […]

Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenog 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 28. prosinac 2014. godine. Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača… Cjelokupan dokument možete pogledati i preuzeti ovdje: Objava biračima

POZIV

POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2014. godinu   Temeljem čl.13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2014. godinu Pravo predlaganja, za javna priznanja […]

Izvješće o javnoj raspravi

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Puntera – Izvješće o javnoj raspravi URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA NASELJA PUNTERA Sadržaj 1. Podaci iz objave javne rasprave 2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi 3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana prihvaćeni 4. […]