Entries by Općina Barban

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE BARBAN

Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinsko vijeće donijelo je novu Odluku o komunalnoj naknadi. Shodno tome, svim mještanima Općine Barban dostavljena su nova Rješenja o komunalnoj naknadi. Mole se mještani koji u bankama imaju ugovoren trajni nalog za plaćanje komunalne naknade da se jave u Općinu Barban kako bi dobili nove podatke […]

JAVNI POZIV za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele sredstava za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu, namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, KLASA: 402-04/19-01/01, URBROJ: 2168/06-01-19-1 od 15. travnja 2019. godine, načelnik Općine Barban raspisuje JAVNI POZIV za […]

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ br. 31/16 […]

O B A V I J E S T

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Barban, 08.04.2019.   O B A V I J E S T   Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora iz područja Općine Barban u četvrtak, 11.04.2019. godine u vremenskom periodu od […]

Poziv na intervju

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti   Klasa: 112-01/19-01/01 Ur.br.: 2168/06-06-19-5 Barban, 3. travnja 2019.   KANDIDATIMA KOJI UDOVOLJAVAJU FORMALNIM UVJETIMA JAVNOG POZIVA     Predmet: Poziv na intervju   Poštovani, dana 3. travnja 2019. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za […]

JAVNI POZIV – za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Klasa: 112-01/19-01/01 Urbroj: 2168/06-06-19-1 Barban, 25. ožujka 2019. godine   Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 37. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, […]

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN Stručno povjerenstvo za javnu nabavu KLASA: 372-01/19-01/01 URBROJ: 2168/06-01-19-5 Barban, 19. ožujka2019. Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj120/16), nanacrt Dokumentacije o nabavi za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti, izrade promotivnih materijala, nastupa na sajmovima, izradu internet stranice i on line platforme za […]

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

UZROK PREKIDA: zamjena redukcijskog ventila u redukcijskoj stanici Petehi – Grandići DAN: 20.03.2019. (srijeda) VRIJEME: od 08.00 do 15.00 sati LOKACIJA: naselja Grandići, Pavlići, Fumeti, Majčići, Ivanušići, Celići, Kožljani i Petehi

Poziv na testiranje

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel Klasa: 112-03/19-01/01 Ur.br.: 2168/06-03-19-6 Barban, 13. ožujka 2019. KANDIDATIMA KOJI UDOVOLJAVAJU FORMALNIM UVJETIMA OGLASA Predmet: Poziv na testiranje Poštovani, dana 12. ožujka 2019. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa o prijmu u službu na određeno vrijeme za radno […]