Entries by Općina Barban

Završen projekt „Sinergijom do zapošljavanja“ Besplatne edukacije za nezaposlene osobe!

„Sinergijom do zapošljavanja – zajednička inicijativa javnog i privatnog sektora Istarske županije“ naziv je projekta čiji je nositelj te vodeći partner Eurokonzalting, dok su partneri u projektu: Ustanova za cjeloživotno učenje Magistra, Općina Ližnjan, Općina Svetvinčenat, Općina Barban i Općina Marčana. Eurokonzalting na svojim stranicama: www.eurokonzalting.com/prijava od srijede 23.09. do petka 26.09.2020. otvara besplatnu sekciju […]

Poziv na sudjelovanje u planiranju Proračuna Općine Barban za razdoblje 2021.-2023. godine

Općina Barban poziva sve mještane da se ispunjavanjem objavljenog obrasca za sudjelovanje, svojim prijedlozima i komentarima uključe u planiranje proračuna za iduću godinu. Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s […]

O B A V I J E S T – tehnički pregled traktora

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Barban, 07.09.2020. O B A V I J E S T    Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora iz područja Općine Barban u Četvrtak, 10.09.2020. godine u vremenskom periodu od 10.30 –13.00 sati na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE Na području OPĆINE BARBAN provesti će se akcija preventivne deratizacije javnih površina u vremenu od: 14. do 21. rujna 2020. Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca. Umoljavaju se građani, da se pridržavaju slijedećih uputa : 1. Za vrijeme trajanja deratizacije […]

Obavijesti o objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu

Obavještavamo Vas da Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije provodi Program poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu, te da je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu. Javni poziv možete pronaći na http://www.istra-istria.hr/index.php?id=6456 . Prijave na Javni poziv podnose se Istarskoj županiji, Upravnom […]

Obavijest o objavi LAG natječaja 2.1.2.-2.-2020.

  OBAVIJEST O OBJAVI LAG NATJEČAJA za TO 2.1.2. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“   Lokalna akcijska grupa „Južna Istra“  27. kolovoza 2020. godine objavila je drugi (2.) natječaj za tip operacije 2.1.2. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje […]

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U GEODETSKI ELABORAT

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 363-04/18-01/01 Ur.broj:2168/06-01-20-20 Barban, 23. srpnja 2020. godine OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U GEODETSKI ELABORAT Javni uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste Gorica – Sutivanac održat će se u prostorijama Općine Barban 28.07.2020. godine (utorak), u vremenu od 16.00 do 17.00 sati.   Izlaganje će […]

Sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora

Poštovani roditelji,   ovim putem Vas obaviještavamo da će Općina Barban i ove godine sufinancirati troškove kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2020./2021. Pravo na sufinanciranje nabave radnih bilježnica i ostalog školskog pribora imaju svi učenici osnovne škole Jure Filipovića Barban te ostali učenici osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, dalje: Zakon), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]