Entries by

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na zemljištu u vlasništvu Općine Barban uz korištenje potpora javnim prikupljanjem ponuda

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18 i 60/21), članka 32. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban („Službene […]

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Barban za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Barban za 2021. godinu

Na temelju čl. 11. st 3. i 4. Zakona o financiranju političke aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19 i 98/19) Općina Barban objavljuje: IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE BARBAN ZA 2021. GODINU Sredstva su raspoređena i […]

Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje Udruga u 2022. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj […]

OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, dana 20. siječnja 2022. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban. Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 28. siječnja 2022. godine.   […]

Poziv na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban “ broj 22/13, 12/18. i 60/21), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana ____________2022. godine, donosi   ODLUKU o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini  Barban     I […]

ODLUKA o dodjeli potpora male vrijednosti

Na temelju članka 14. Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 51/20) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21), Općinski načelnik Općine Barban dana 30. prosinca 2021. godine donosi   ODLUKU o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja […]

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2021. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2021. godini, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje   JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2021. godini   I.   Općina Barban poziva […]

Prijedlog liste za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2021./2022.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti  KLASA: 604-01/21-01/06 URBROJ: 2168/06-06-21-6 Barban, 17. prosinca 2021. godine Na temelju članka 8. Natječaja za dodjelu stipendija OTP banke od 2. prosinca 2021. godine (KLASA: 604-01/21-01/06, URBROJ: 2168/06-01-21-2) utvrđuje se Prijedlog liste za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2021./2022. […]

Održano predstavljanje knjiga u Centru za posjetitelje

„Župa Barban u XIX. stoljeću: demografska slika kroz prizmu matičnih knjiga“ naslov je treće monografije povjesničarke dr. sc. Samante Paronić koja je tiskana u izdanju nakladničke kuće Srednja Europa. Predstavljanje je u organizaciji Općine Barban i Katedre Čakavskog sabora Barban održano u petak, u 17 sati, u Centru za posjetitelje Barban. Župnik Župe Barban, vlč. […]

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članka 6. stavak 1., 8. i 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) raspisuje se   JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda    PREDMET ZAKUPA   Raspisuje se Javni natječaj za zakup poslovnog prostora za obavljanje trgovačke djelatnosti (trgovina na malo […]