Entries by

Natječaj za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2022.-2023.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik       KLASA: 604-01/22-01/06 URBROJ: 2163-12-01-22-2 Barban, 1. prosinca 2022. godine Na temelju sklopljenog Ugovora o donaciji između Općine Barban i OTP banke d.d. od 15. studenog 2022. godine (KLASA: 604-01/22-01/06, URBROJ: 2163-12-01-22-1) načelnik Općine Barban dana 1. prosinca 2022. godine raspisuje    NATJEČAJ za dodjelu stipendija OTP […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 16. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 33/16 i 11/22) raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju […]

Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2022./2023.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti    KLASA: 604-01/22-01/05 URBROJ: 2163-12-06-22-21 Barban, 21. studenog 2022. godine Na temelju članka 15. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) („Službene novine Općine Barban“ broj 9/22) utvrđuje se Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija Općine Barban za […]

Izvješće o javnoj raspravi

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI   Nositelj izrade prostornog plana:Općina Barban Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban: Vlado Kožljan, univ.spec.oec.   SADRŽAJ IZVJEŠĆE Uvod (podaci iz objave javne […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Barban za 2023. godinu

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Barban je danas, 17. studenog 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga  Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Plana davanja koncesija na području Općine Barban za 2023. godinu

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Barban je danas, 16. studenog 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga  Plana davanja koncesija na području Općine Barban za 2023. godinu […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Srednjoročnog (trogodišnjieg) plana davanja koncesija na području Općine Barban za razdoblje 2023. do 2025. godine

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Barban je danas, 16. studenog 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Srednjoročnog (trogodišnjieg) plana davanja koncesija na području Općine Barban za […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Barban

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Barban je danas, 9. studenog 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Barban. Navedeno […]

Poziv za sudjelovanje u otvorenom savjetovanju

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Barban za 2023. godinu Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. […]

Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2022.-2023.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik       KLASA: 604-01/22-01/05 URBROJ: 2163-12-01-22-3 Barban, 2. studenog 2022. godine   Na temelju članka 11. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 9/22) načelnik Općine Barban dana 2. studenog 2022. godine raspisuje    JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu […]