Entries by

OBAVIJEST O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Na temelju Odluke o  raspisivanju izbora  za članove Vijeća Mjesnih  odbora ( „Službene novine“ Općine Barban broj 5//2023) Izborno povjerenstvo za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: Općinsko  izborno povjerenstvo)  obavještava mještane Općine  Barban  da  će se  u nedjelju  29. listopada 2023.  godine u vremenu od 7,00  do 19,00 sati održati IZBORI […]

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN

Na temelju članaka 24. i 87. Statuta Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” br. 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine […]

Javno savjetovanje – Nacrt Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Barban za 2024.godinu.

Općina Barban izrađuje Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Barban za 2024. godinu. Plan upravljanja imovinom donosi se za razdoblje od godinu dana. Donošenje Godišnjeg plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). Navedenim godišnjim planovima obuhvatit će se i ciljevi, smjernice i provedbene mjere upravljanja […]

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU gospodarske zone „Barban – Krvavci III“

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU gospodarske zone „Barban – Krvavci III“   SADRŽAJ A. IZVJEŠĆE 1. Uvod (podaci iz objave javne rasprave) 2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi 3. Očitovanja o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima s javne rasprave o Prijedlogu II. […]

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU gospodarske zone „Barban – Krvavci II“

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU gospodarske zone „Barban – Krvavci II“     SADRŽAJ A. IZVJEŠĆE 1. Uvod (podaci iz objave javne rasprave) 2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi 3. Očitovanja o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima s javne rasprave o Prijedlogu […]

Poziv i prijave na besplatne jednodnevne edukacije za ciljane skupine o korištenju interneta i informatičke pismenosti

Hrvatski Telekom d.d. i Općina Medulin kao parter, kroz ostvareno financiranje projekta iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, a po Ograničenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima […]

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

Na temelju članka 16. Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 5/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), načelnik Općine Barban dana 18. kolovoza 2023. godine donosi   ODLUKU o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje […]

Odluku o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovne škole Jure Filipovića Barban te ostalim učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Barban za školsku godinu 2023./2024

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22) i Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Barban za 2023. godinu („Službene novine Općine Barban“ broj 15/22, 4/23), Općinski načelnik Općine Barban, dana 26. srpnja 2023. godine, donosi sljedeću   O D L U K U o sufinanciranju troškova […]

#zamislisvojuželju

12.08.2023. uz film na noć zvijezda padalica #zamislisvojuželju na brdu Sv. Pavao, Želiski 18:00 “Zvijezda padalica i veselo društvo” – scensko kreativni program za djecu, Udruga Birikina 20:30 Animirani film – “Mali princ” 22:00 “Teleskop night” – gledanje zvijezda s Franom Ivanom Vrbanom iz Akademskog Astronomskog društva Rijeka Sudjelovanje je besplatno. ps. za dicu osigurani […]

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavak 1., 8. i 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Općine Barban 32/2016) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda (KLASA: 372-03/23-01/03, URBROJ: 2163-12-01/01-23-1), Jedinstveni upravni […]