Entries by Općina Barban

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2018./2019.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik       Klasa: 604-01/18-01/04 Ur.br.: 2168/06-01-18 -2 Barban, 30. studenog 2018. Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2018./2019. (Službene novine Općine Barban 18/2018) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 30. studenog 2018. godine […]

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č. 676/37 k.o. Rakalj u naselju Manjadvorci putem prikupljanja pisanih ponuda   Dokument možete preuzeti ovdje: JAVNI NATJEČAJ

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu

Općina Barban je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu provedeno je u periodu od 22. listopada do 02. studenog 2018. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu, […]

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

OBRAZLOŽENJE Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano […]

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

  OBRAZLOŽENJE Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), […]

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

OBRAZLOŽENJE Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade   Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Sukladno članku 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu odluke o vrijednosti  boda komunalne naknade donesene do stupanja […]

NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Barban provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Barban za 2019. godinu. Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu […]

10. SMOTRA MASLINOVIH ULJA OPĆINE BARBAN

OBAVIJEST 10. SMOTRA MASLINOVIH ULJA OPĆINE BARBAN SUBOTA – 24.11.2018. god., Barban Pozivaju se svi proizvođači maslinovog ulja s područja Općine Barban da svoje maslinovo ulje izlože na predstojećoj manifestaciji naziva „10. Smotra maslinovih ulja Općine Barban“, koja će se održati u subotu 24.11.2018. godine. Prijave se primaju na broj telefona: 052/567 635 (Općina Barban) […]

POZIV – javna priznanja

Temeljem čl. 13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2018. godinu Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i Općinski načelnik […]

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06- 17-02-1) procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 za radove, Općina Barban, dana 9. listopada 2018. godine upućuje […]