Entries by Općina Barban

POZIV NA TESTIRANJE

Turistička zajednica Općine Barban POZIV na testiranje Kandidati koji su se javili na natječaj na određeno vrijeme za radno mjesto: stručni/a suradnik/ica u turističkom uredu, a koji je bio objavljen od 21. studenog 2017. do 1. prosinca 2017. godine, pozivaju se na testiranje koje će se održati dana, 18. prosinca 2017. (ponedjeljak) u 9,00 sati […]

Obavijest

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeću farmu za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban   Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Odlukom s informacijom, KLASA: UP/I-351-03/15-02/75; URBOJ: 517-06-2-2-1-17-30 od 27. studenoga 2017. godine, uputilo na uvid Nacrt okolišne dozvole za postojeću farmu za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban. […]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU

Turistička zajednica Općine Barban raspisuje:   NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU   za prijem u službu -1 izvršitelj/ica -na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), uz probni rad od 3 mjeseca. Kandidati za rad na stručnim i administrativnim poslovima u turističkom uredu moraju ispunjavati posebne uvjete iz članka 4. Pravilnika o posebnim […]

NATJEČAJ

Za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018. Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. (Službene novine Općine Barban 5/2017) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 14. studenog 2017. godine raspisuje   NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za […]

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Barban za 2018. godinu

Općina Barban je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu provedeno je u periodu od 19. listopada do 06. studenog 2017. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu, […]

9. Smotra maslinovih ulja Općine Barban

Pozivaju se svi proizvođači maslinovog ulja s područja Općine Barban na sudjelovanje na 9. Smotri maslinovih ulja. Smotra će se održati u subotu, 25.11.2017. Molimo da se zainteresirani jave u Općinu Barban najkasnije do srijede, 15.11.2017. kako bi se pravovremeno organiziralo prikupljanje uzoraka ulja za analizu i ocjenjivanje.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 34. Statuta Općine Barban ( Službene novine […]

Plaćanje računa u FINI bez naknade

Općina Barban sklopila je Ugovor o obračunu i naplati naknade za uplate građana s Financijskom agencijom (FINA). Temeljem navedenog Ugovora, od 02. studenog 2017. g., sve uplate građana izvršene u FINI u korist računa Općine Barban oslobođene su naknade.

POZIV

Temeljem čl. 13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2017. godinu Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine […]

NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Barban provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Barban za 2018. godinu. Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu […]