Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2019./2020.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo
i društvene djelatnosti
 

Klasa: 604-01/19-01/04
Ur.br.: 2168/06-01-19-20

Barban, 30. prosinca 2019.
Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2019./2020.

1. U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2019./2020. od 11. prosinca do 20. prosinca 2019. godine zaprimljeno je trinaest prijava za redovnu stipendiju.

2. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti utvrdio je sljedeću rang listu:

 

R.B.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva) Fakultet
(naziv, mjesto, smjer i godina)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

 1616

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Sestrinstvo, 3. godina

Opći uspjeh = 4,50
Bodovi =  20

5

25 (deficitarno zanimanje)

2

1515

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Sestrinstvo, 3. godina

Opći uspjeh = 4,35
Bodovi =  19

5

24 (deficitarno zanimanje)

3.

1212

Ekonomski fakultet u Zagrebu, Smjer: Poslovna ekonomija/ Ekonomija, 1 godina

Opći uspjeh = 4,78
Bodovi = 18

5

23

4.

7171

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Predškolski odgoj, 3. godina

Opći uspjeh = 4,65
Bodovi =  22

/

22

5.

1414

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment,
Smjer: Komunikacijski menadžment, 2. godina

Opći uspjeh: 4,54
Bodovi = 21

/

21

6.

4141

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Management i poduzetništvo, 1. godina

Opći uspjeh = 4,75
Bodovi =  18

/

18

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE (rang lista s obzirom na prosjek ocjena)

 

1.

 1919

Medicinski fakultet u Rijeci, Smjer: Medicina, 3. godina

Opći uspjeh:  3,33

/

5
(deficitarno zanimanje)

 

2.

 8181

Ekonomski fakultet u Rijeci, Smjer: Marketing, 1. godina diplomskog studija

Opći uspjeh = 3,47

/

/

3.

6161

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Management i poduzetništvo, 3. godina

Opći uspjeh = 3,82

/

/

4.

1010

Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, studij Računarstvo, Smjer: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, 3. godina

Opći uspjeh = 3,41

/

/

5.

1313

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Smjer: Pravo, 2. godina

Opći uspjeh = 3,11

/

/

6.

1717

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Smjer: Marketinško upravljanj , 1. godina diplomskog studija

Opći uspjeh =3,26

/

/

7.

1818

Agromomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Smjer: Biljne znanosti, 2. godina diplomskog studija Ne zadovoljava uvijete natječaja

/

/

Sukladno članku 11. Pravilnika, na objavljenu listu podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave liste, odnosno do 8. siječnja 2020.
Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr .
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Općinski načelnik donijet će Odluku o dodjeli stipendija.

Pročelnica:
Ana Krajcer Lovrić

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2019./2020.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik    

Klasa: 604-01/19-01/04
Ur.br.: 2168/06-01-19-3

Barban, 11. prosinca 2019.

Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2019./2020. (Službene novine Općine Barban 39/2019) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 11. prosinca 2019. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2019./2020.

I.

 

Općina Barban za akademsku godinu 2019./2020. dodjeljuje 8 redovnih studentskih stipendija i 2 stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

 

II.

 

Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno.

 

III.

 

Pravo na redovnu stipendiju na preddiplomskom i diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine
-najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:
1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

IV.

 

Pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja ostvaruje redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine

-najmanje 4,0 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

 

za studente viših godina

-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija

-najmanje 3,0 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

 

Deficitarna zvanja definirana su točkom III. ovog natječaja.

 

Osim prosjeka ocjena iz ove točke natječaja, student mora ispunjavati jedan od sljedećih kriterija:

 1. da su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen;
 2. student s teškoćama u razvoju;
 3. student iz obitelji koje ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 29/15, 4/17);
 4. student iz obitelji slabijeg socijalnog stanja, a ne ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban.

 

V.

 

Zahtjevu se prilaže:
1.    Preslika osobne iskaznice.
2.    Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2019./2020. (mora pisati godina studija).
3.    Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija.
4.    Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta.
5.    Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.
6.    Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

 

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 11. prosinca do 20. prosinca 2019. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 31. prosinca 2019. na web stranici Općine Barban (www.barban.hr)

 

Ukoliko se ne javi dovoljan broj studenata koji zadovoljavaju propisane kriterije, Općina Barban može dodijeliti stipendije i studentima koji ne zadovoljavaju kriterije vodeći računa o rang listi tj. ostvarenom broju bodova na natječaju.

Svi kandidati podnošenjem zahtjeva daju svoju suglasnost Općini Barban da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu izvršenja premeta ovog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja, isplate odobrenih stipendija i objave na internetskim stranicama i/ili u javnom glasilu Općine Barban.

 

Nadalje, kako u prijedlogu liste za dodjelu stipendija i Odluci o dodjeli stipendija Općine Barban neće biti objavljeno ime i prezime studenta, već pseudonimizacija / enkripcija imena, prilikom dostave zahtjeva studentima će se dodjeliti broj.

 

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban na tel. 567-635.

 

Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr  (Natječaji i obavijesti).

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

 

Dokumenti za preuzimanje:

Sinergijom do zapošljavanja – zajednička inicijativa javnog i privatnog sektora Istarske županije

Sinergijom do zapošljavanja – zajednička inicijativa javnog i privatnog sektora Istarske županije

„Sinergijom do zapošljavanja“ je zajednički projekt Eurokonzaltinga, Ustanove za cjeloživotno učenje Magistra te općina Ližnjan, Svetvinčenat, Barban i Marčana, koji su kroz program Operativni ljudski potencijali uspjeli ishoditi bespovratna sredstva u svrhu osposobljavanja nezaposlenih ranjivih skupina na području Istarske županije.

Cilj projekta je, kroz provedbu stručnog usavršavanja, selekcije i savjetovanja, osnaživanja te motiviranja istih na aktivaciju i ulazak u svijet rada smanjiti nezaposlenost ranjivih skupina. Ranjive skupine obuhvaćene ovim projektom su:

 • dugotrajno nezaposleni (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci):
 • žene
 • mladi
 • hrvatski branitelji
 • članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata
 • djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (osobe starije od 15 godina)
 • djeca dragovoljaca Domovinskog rata (osobe starije od 15 godina)
 • osobe s invaliditetom
 • pripadnici nacionalnih manjina
 • osobe od 50 godina i starije
 • pripadnici ostalih ranjivih skupina
 • učenici (osnovnih i srednjih škola).

Projekt je u potpunosti financiran od strane EU, te su edukacije za sve polaznike besplatne. U prva tri mjeseca projekta provesti će se selekcija i individualno savjetovanje polaznika, dok će se sljedećih mjeseci kontinuirano provoditi programi osposobljavanja te 34 edukacije.

Programi osposobljavanja prate trenutne potrebe lokalnog tržišta rada. Na području Istarske županije je u posljednjih nekoliko godina došlo do naglog razvoja ruralnog turizma te samim time i rastuće potrebe za djelatnicima koji će održavati kuće za odmor. Stoga su nastala tri ciljana programa kojima će se osposobiti polaznike za rad u deficitarnim zanimanjima te brže zapošljavanje. Programi osposobljavanja koji će se provodi su sljedeći: Voditelj poljoprivredno-turističkog imanja, Održavanje kuća za odmor i apartmana i Biciklistički vodič.

Edukacije osnaživanja i motiviranja omogućiti će polaznicima stjecanje znanja i vještina koje će olakšati proces traženja posla (pisanje životopisa, predstavljanje poslodavcima, tehnike intervjuiranja) te će omogućiti pružanje podrške i razvijanja komunikacijskih vještina. To će utjecati na podizanje samopouzdanja, motivacije i razine samosvijesti kod ranjivih skupina te ih dodatno motivirati na samozapošljavanje.

Očekuje se da će rezultati ove inicijative imati dugoročan i pozitivan utjecaj na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kroz smanjenje nezaposlenosti, zapošljavanje u deficitarnim zanimanjima i povećanje zadovoljstva i motivacije ranjivih skupina.

 

Ukupna vrijednost projekta: 750.132,09 kuna.

Intenzitet potpore: 100%

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – http://www.esf.hr/

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/

Razdoblje provedbe projekta: 15 mjeseci (od  travnja 2019. do lipnja 2020.)

 

Sadržaj ovog materijala isključiva odgovornost obrta Eurokonzalting i Općine Barban

OBJAVA BIRAČIMA

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u naselju Hrboki putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013, 12/2018), načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u naselju Hrboki
putem prikupljanja pisanih ponuda

 1. NEKRETNINE

Prodaji se izlaže jedna katastarska čestica na području naselja Hrboki: k.č. 2524/49, k.o. Prnjani

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA
(kn)

Prnjani

2524/49

Općina Barban 1/1

građevinsko

pašnjak

739

165.000,00

16.500,00

 

 1. JAMČEVINA

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kuporodajne cijene.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB
 2. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 3. Visinu ponuđene cijene u kunama
 4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:
Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina  – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 10. prosinca 2019.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 12. prosinca 2019. u 12,00 sati u prostorijama Općine Barban
VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

VII. ROKOVI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE I JAMSTVO
Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Barban jednokratno – cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VIII. UPIS PRAVA VLASNIŠTVA I PREDAJA NEKRETNINE U POSJED
Upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama kupac može ishoditi temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i potvrde Općine Barban o isplati kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine.

Troškove solemnizacije ili ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige, te porez na promet nekretnina snosi kupac.
Općina Barban će dopustiti ulazak kupca u posjed kupljenih nekretnina odmah po isplati utvrđene kupoprodajne cijene.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove provedbe ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na izradu procjembenog elaborata zemljišta te objavu javnog natječaja u dnevnom listu
Općina Barban pridržava pravo  u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

 

Klasa: 944-01/19-01/30
Ur.broj: 2168/06-01-19-1

Barban, 25. studenog 2019. godine

 

Dalibor Paus, v.r.

NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Barban provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Barban za 2020. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Općine Barban za 2020. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 25. studenog 2019. godine.

 

Dokumenti:

NACRT PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
Obrazac-prijedloga-na-nacrt-proračuna

Poziv na dostavu ponuda

Barban, 25. listopada 2019. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi te izrada projektnog prijedloga za projekt Uspostava poduzetničke zone u Općini Barban u sklopu Poziva Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula …. više (dokument za pruzimanje u PDF formatu)

 

POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA

Temeljem čl. 13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2019. godinu

 1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i Općinski načelnik Općine Barban.
 2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja:
 3. a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
  b) Nagrada Općine Barban
  c) Plaketa Općine Barban
  d) Grb Općine Barban
  e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban
 4. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.
 5. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.
 6. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.
 7. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Poziv za javna priznanja Općine Barban 2019.“ najkasnije do 23. studenoga 2019. godine.

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

 

Klasa: 061-01/19-01/01
Ur.broj: 2168/06-01-19-1
Barban, 23. listopada 2019. godine

 

OTVOREN PODUZETNIČKI INKUBATOR U ŠAJINIMA

Uredi su namijenjeni prvenstveno mladim poduzetnicima kojima će se SUFINANCIRATI NAJAM PROSTORA

23.09.2019 14:31 | Autor: Patricija SOFTIĆ  www.glasistre.hr

U zgradi u Šajinima koja je davno prestala biti područna škola OŠ Divšići opremljeno je osam poslovnih ureda Poduzetničkog inkubatora Barban – Centra poduzetničke kreativnosti. Gotovo 98 posto investicije financirano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Zgrada stare škole u malom barbanskom selu Šajini prije više od 20 godina prestala je biti područna škola OŠ Divšići. Od tada je bila prepuštena na milost i nemilost zubu vremena, sve dok se prije par godina netko u Općini Barban nije dosjetio obnoviti je i vratiti u nju život. Zahvaljujući sufinanciranju Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, škola u Šajinima je u samo dvije godine u potpunosti obnovljena i spremna je nastaviti obavljati svoju edukativnu funkciju. No, ovoga puta u njoj će nastaviti širiti i razvijati svoja znanja i vještine poduzetnici, posebice oni koji tek ulaze u svijet biznisa, s obzirom da je škola postala Poduzetnički inkubator Barban – Centar poduzetničke kreativnosti.

– Općina Barban je u kolovozu 2017. godine s Ministarstvom gospodarstva potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj Poduzetničkog inkubatora Barban. Na projektu, uz Općinu Barban, sudjeluju i partneri, Općina Žminj i Općina Svetvinčenat, te Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Ukupna vrijednost projekta je 2,6 milijuna kuna, a sufinancirano nam je čak 97,43 posto te vrijednosti, rekla je Marina Cetina, viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte Općine Barban.

Kompletna infrastruktura

– Projekt je u potpunosti dovršen u roku te je inkubator sada spreman za svoje nove stanare. Obnovom stare zgrade škole dobili smo osam novih poslovnih ureda koji su u potpunosti opremljeni. Sva infrastruktura je tu i nadamo se da će poduzetnici, pogotovo oni mlađi, prepoznati ovu izvrsnu poslovnu mogućnost koja im se pruža u ovom mirnom ambijentu, u selu koje je 20-ak minuta udaljeno od svih većih središta južne i centralne Istre, rekla je Cetina.

Poslovni prostori davat će se u najam na maksimalno 24 mjeseca uz najamninu od 22 kune po metru kubnom za urede od 11 do 17 metara kvadratnih. Budući da su prvenstveno namijenjeni mladim poduzetnicima, odnosno start up-ovima, ali i ostalim poduzetnicima, jedinice lokalne samouprave koje su partneri na projektu odlučile su dodatno pomoći poduzetnicima početnicima tako što će im u početku sufinancirati najam prostora.

Voditelj razvojnih programa i projekata Općine Svevtinčenat Igor Macan pohvalio je ovaj pilot- projekt rekavši da će njegov uspjeh zasigurno potaknuti i druge jedinice lokalne samouprave u središnjoj Istri da osmisle slične projekte sa svoje napuštene zgrade i time potaknu razvoj poduzetništva, ali i samih mjesta koja su pomalo opustjela. Sam dolazak novih poduzetnika u ovakva sela automatski će potaknuti dolazak i drugih, popratnih djelatnosti, a to će onda generirati nove, svježe ideje za razvoj tih područja.

– U današnjem svijetu i poslovanju barijere kao što su udaljenost u kilometrima odavno su prevaziđene. Siguran sam da će biti interesa za ovim uredima, jer ovaj je Centar poduzetničke kreativnosti izvrsna odskočna daska za sve koji se bave tercijarnim djelatnostima. Danas s jednim laptopom iz jednog ureda možete poslovati s cijelim svijetom, a krenuti u takav biznis iz jednog ovakvog ureda s praktički nula kuna najamnine itekako je velika pomoć, poručio je načelnik Općine Žminj Željko Plavčić.

Dolazit će brucoši

Poduzetnički inkubator u Šajinima razgledao je i docent Dean Sinković s pulskog ekonomskog fakulteta, koji je najavio da će on i njegovi kolege budućim poduzetnicima biti na usluzi s ciljem da im dodatnom edukacijom te pravnim i poslovnim savjetima.

– Jako puno djelatnosti traži upravo ovakva, mirna mjesta za svoj rad. Ne zaboravimo da u Puli imamo i fakultet informatike čiji polaznici itekako mogu raditi iz ovakvih ureda. A mi ćemo dovoditi i naše brucoše, jer smatram da mladi studenti koji su tek upisali fakultet moraju vidjeti kakve mogućnosti stoje pred njima i da odmah u startu shvate zašto studiraju i kako mogu iskoristiti svoje potencijale, poručio je Sinković.

Prijave do 31. prosinca

Poziv za iskazivanje interesa za korištenje poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban otvoren u srpnju ove godine, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31. prosinca ili do popunjenja prostora

Watercare – info newsletter

In the newsletter you can find report of activities and results from first project period.

First newsletter WATERCARE download pdf document (5MB)