Izbor za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban

Na temelju članka 14. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih…