Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban možete preuzeti ovdje.

Izvjesce o javnoj raspravi_Barban

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Općina Barban izlaže na javni uvid

prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području Općine Barban

 

Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 16. svibnja 2018. god. do 30. svibnja 2018. god. od 08,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Barban, Barban 69 te na web stranici Općine Barban: www.barban.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Barban u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban, uz ime, prezime i adresu podnositelja, dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban zaključno s danom 30. svibnja 2018. god. u 14,00 sati.

KLASA: 320-02/18-01/02
UR.BROJ: 2168/06-18-01-19
Barban, 16. svibnja 2018.

OPĆINA BARBAN

Dokumenti za preuzimanje:

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“

Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“, donosi dana 09.04.2018. godine slijedeći

PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se postupak upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Tratinčica“ (u daljnjem tekstu: Vrtić), ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.

Cijeli pravilnik možete pogledati OVDJE