JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim…

Godišnji plan

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima…

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2017./2018.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni…

POZIV NA TESTIRANJE

Turistička zajednica Općine Barban POZIV na testiranje Kandidati…

Obavijest

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeću farmu za uzgoj pilenki…