P O Z I V

na iskaz interesa za prikupljanje pisma namjere/ iskaz interesa za korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog inkubatora ŠAJINI, Barban, na lokaciji Šajini

Klasa: 311-01/16-01/9
Ur.broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 22.11.2016.

Općina Barban, Barban 69, raspisuje sljedeći

P O Z I V

na iskaz interesa za prikupljanje pisma namjere/ iskaz interesa za korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog inkubatora ŠAJINI, Barban, na lokaciji Šajini

I.

Predmet poziva je prikupljanje pisma namjere/ iskaz interesa za zakup poslovnih prostora površine 10,80m2 – 11,02m2.

II.

Pismo namjere/ iskaz interesa za zakup prostora mogu podnijeti:

– Poduzetnici početnici (do dvije godine starosti trgovačkog društva, obrta, zadruge)
– Mladi poduzetnici (do 30 godina starosti osnivača)
– Žene poduzetnice
– Studenti poduzetnici
– Poduzetnici s invaliditetom
– Inovatori
– Dizajneri
– Poduzetnici koji se bave informacijskim tehnologijama
– Poduzetnici koji razvijaju novi proizvod/uslugu.

III.

Pismo namjere/ iskaz interesa za zakup prostora mogu podnijeti osobe iz prethodne točke koje se bave proizvodnom i razvojno- proizvodnom djelatnosti ili uslužnom djelatnosti vezanom za proizvodnju ili je predmet njihovog programa inovativni program ili uvođenje novih tehnologija.

IV.

Poslovni prostori u predmetnom poduzetničkom inkubatoru davati će se u zakup na vrijeme od tri (3) godine.

V.

Zakupnina za poslovne prostore biti će uklađena s tržišnom cijenom najma, te se može očekivati na razini od 2,00 € po m2 (uključeni troškovi interneta i vode).

VI.

Poziv za ulazak u Poduzetnički inkubator ŠAJINI moguće je podići u prostorijama Općine Barban u Barbanu, na adresi Barban 69, pon, sri, čet od 7.00 do 15.00, uto od 8.00 do 17.00, pet od 7.00 do 14.00 ili na web adresi www.barban.hr.

VIII.

Pismo namjere/ iskaz interesa dostavlja se na adresu Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban ili na mail adresu dajana@barban.hr s naznakom ZA ISKAZ INTERESA- PI ŠAJINI. Pisma namjere/ iskaz interesa se zaprimaju do 23.12.2016. godine.

IX.

Sve ostale informacije u vezi s predmetnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu pon, sri, čet od 7.00 do 15.00, uto od 8.00 do 17.00, pet od 7.00 do 14.00 u uredima Općine Barban, Barban 69, na telefon broj 052/ 567-635 i na telefax broj 052/567-606.

 

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.

 

Preuzmi: Iskaz interesa za ulazak u poduzetnički inkubator Šajini

POZIV

Temeljem čl.13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2016. godinu

1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine Barban.

2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu slijedećih javnih priznanja:

a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
b) Nagrada Općine Barban
c) Plaketa Općine Barban
d) Grb Općine Barban
e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban

3. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.

4. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.

5. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.

6. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Poziv za javna priznanja Općine Barban 2016.» najkasnije do 18. studenoga 2016. godine.

Klasa: 061-01/16-01/1
Ur.br.: 2168/06-16-02-1
Barban, 04. studenoga 2016.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.,v.r.