Promovirana knjiga o barbanskim i proštinskim “evakuircima”

Predstavljanjem knjige mlade 26-godišnje povjesničarke Samante Paronić “Logori smrti – potresna stvarnost barbanskih i proštinskih ‘evakuiraca’ (1914.-1918.)”, preksinoć je u dobro popunjenom holu barbanske osnovne škole započeo drugi, završni dan Memorijala Petra Stankovića, posvećen ovom poznatom barbanskom svećeniku, znanstveniku, povjesničaru i piscu (1771 – 1852), ove godine naslovljen “Barban u srcu”.
Vlakovima za stoku
– Zašto sam se odlučila za ovu temu? To je bilo prisilno napuštanje domova. Nakon odluke austrougarskih vlasti izazvane procjenom o napadu Italije, oko 60.000 Istrana je u teretnim vlakovima za stoku odvezeno u austrijske, ugarske, češke i moravske logore. Donedavno se ova tema nalazila na marginama znanstvenog istraživanja, a njome su se bavili povjesničari Andrej Bader i Davor Mandić, kazala je Samanta Paronić.
U prenapučenim logorima mnogi su izgubili živote zbog gladi, loših higijenskih uvjeta i posebno zaraznih bolesti. Umrlo je oko 5.000 Istrana, a oni koji su se vratili, došli su izgladnjeli i izmučeni na zapuštena imanja i razrušene domove. Uz arhivsko gradivo, posebno župne arhive Barbana i Krnice, temeljni su joj izvori bile onodobne novine Hrvatski list, Polaer Tagblatt i Naša sloga.
Premda su se “evakuirci” vraćali u Istru do veljače 1919. godine, u ožujku 1916. među prvim povratnicima nalazili su se i mještani Barbana i Krnice, a ubrzo su se vratili i oni iz Raklja, dok je o sudbini Proštinara odlučila sočka fronta, odgodivši njihov povratak sve do listopada 1918. godine. O knjizi Logori smrti” pohvalno su govorili njeni recenzenti prof. dr. sc. Nevio Šetić i prof. dr. sc. Slaven Bertoša, a prije njih povjesničar dr. sc. Stipan Trogrlić.
O rakljanskoj frazeologiji govorile su u nastavku dr. sc. Lina Pliško i Romana Percan. O čakavskoj frazeologiji još nema rječnika, a od kraja 80-ih godina naovamo analizirao se jezik Balotinih pjesama. One su zasad zabilježile 800 rakljanskih frazema, a ti su frazemi, zaključile su, nastali na folklornim, običajnim, religijskim i sveukupnim životnim iskustvima i suodnosima ljudi koji stoljećima sužive na ovim prostorima. U govoru ostaju one sveze riječi i značenja koja su najslikovitija, najosmišljenija, ali i prihvaćena od najvećeg broja govornika.
Barbanski statut
Pored njih, mag. Matija Drandić govorio je o povijesti Barbanskog statuta, Slaven Bertoša o Sutivancu u Uskočkom ratu prema epizodi iz 1616. godine, Samanta Paronić obradila je podatke iz matičnih knjiga vjenčanih od 1815. do 1821., prof. Marko Jelenić Barbanštinu u godinama smrtnosti od 1821. do 1841; o Župi Barban i agrarnoj reformi 1945.-1946. izlagao je dr. sc. Stipan Trogrlić, a prof. Iva Kolić o Antifašističkoj fronti žena, s posebnim osvrtom na Barbanštinu.
Prvog dana, uz predstavljanje IV. sveska zbornika “Barbanski zapisi”, dipl. ing. arh. Anton Percan govorio je o palači obitelji Stanković u Barbanu, mag. educ. Denis Kontošić o Stankoviću kao pjesniku, dr. sc. Sandro Cergna o Stankovićevom zanimanju za ihtiologiju, učitelj Lucijan Benković o don Luki Kircu, barbanskom župniku od 1887. do 1895., a prof. Josip Šiklić o stanovništvu Barbana prema popisima iz 1531. i 1945. godine.
Koliko košta uvala Blaz?!
Prof. dr. sc. Lenko Uravić s pulskog Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” i njegova mlađa kolegica mag. oec. Roberta Kontošić, predstavivši model valorizacije uvale Blaz, istaknuli su njenu “nevjerojatnu razvojnu mogućnost”, i to i za Barban i za Marčanu i za Labinštinu. Njen sjeverni dio pripada barbanskoj, a južni marčanskoj općini. Od prapovijesti je zbog brojnih izvora pitke vode uvala Blaz puna života; svi su izvori izdašni, od 300 do preko 2.00 litara u sekundi. Uvalu Blaz su zvali i uvalom mlinova; postojalo je minimalno pet mlinova, a prvi zapis koji dokumentira mlinove, konkretno kupoprodaju jednog mlina, potječe iz 1572. godine.
U toj je uvali moguća izgradnja turističkih sadržaja u smjeru ekskluzivnih vila (kojih uokolo već ima), lovnog i ribolovnog turizma, zone sportova i rekreacije, seoskog turizma s restauriranim mlinovima te marine, a Uravić za potonju spomenuo lokaciju kamenoloma u Raklju, uz poštivanje svih ekoloških kriterija.
– Uvalu Blaz su u ratnim godinama razgledali prvi ljudi tvrtke Neckermann i nizozemske kraljevske aviokompanije KLM, te nas u hotelu ‘Histria’ zatim pitali: “Što to košta?” Oni bio to doslovno kupili, no nije bilo riješeno vlasnički odnosi, postojalo je društveno i privatna vlasništva, kazao je Uravić.

(Zoran ANGELESKI)

Objavljeno: 28.02.2016

Petar Stanković – jedan od najuglednijih Istrana u Europi

Ovogodišnji Memorijal Petra Stankovića naslovljen “Barban u srcu” održava se danas i sutra, 25 i 26. veljače, u barbanskoj osnovnoj školi. Tim smo povodom razgovarali s jednim od njegovih organizatora, prof. dr. Slavenom Bertošom sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

– Memorijal Petra Stankovića postao je tradicionalna manifestacija krajem veljače. Kako je krenula inicijativa za revalorizacijom i ponovnim predstavljanjem lika i djela tog velikog intelektualca?
– Poticaj je krenuo 2010. od strane načelnika Općine Barban Denisa Kontošića koji me zamolio može li za potrebe sastavljanja tekstova o prošlosti Barbana i njegovog područja iskoristiti i moje do tada objavljene radove. Poviješću Barbana bavim se, naime, više od 20 godina i imam petnaestak objavljenih znanstvenih priloga, a upravo je tiskana i moja knjiga “Barban i mletački Loredani. Život u pokretu, ljudi i događaji” koja će službeno biti predstavljena na proljeće. Na zajedničkim je susretima koji su uslijedili zaključeno da je Barbanština kraj vrlo bogate i zanimljive prošlosti koju bi valjalo pokazati javnosti, ali i dalje znanstveno i stručno istraživati. Zato je načelnik predložio mogućnost organiziranja godišnjih skupova na kojima bi sudjelovali istraživači različitih struka i profila, ali i svi ljubitelji barbanske prošlosti.
Kao datum skupa određena je obljetnica rođenja poznatog barbanskog kanonika, erudita i polihistora Petra Stankovića, 24. veljače 1771. Glavni organizator i pokrovitelj skupa je Općina Barban, a uz nju suorganizatori su Župa sv. Nikole u Barbanu, Turistička zajednica Barban i Osnovna škola Jure Filipovića, u čijem se prostoru susreti svake godine i održavaju. Kao veliki ljubitelj zavičajne prošlosti, vrlo sam se rado prihvatio uloge voditelja znanstvenog skupa i glavnog urednika pripadajućeg zbornika radova nazvanog “Barbanski zapisi”.

– Koji je cilj ovoga znanstvenog skupa?
– Prvi memorijal Petra Stankovića “Barban u srcu” održao se 2011., ali tada to još nije bio pravi znanstveni skup u punom smislu riječi. U zgradi donje, stare osnovne škole u Barbanu održao sam 25. veljače te godine predavanje pod naslovom “Crtice iz barbanske novovjekovne prošlosti”, a dan kasnije u sportskoj dvorani Osnovne škole Jure Filipovića bio je organiziran i zabavni dio. U mnogobrojnoj publici koja je slušala predavanje bili su porečki i puljski biskup mons. Ivan Milovan te župnik Župe sv. Nikole u Barbanu vlč. Mirosłav Paraniak, koji je potom postao i član uredništva zbornika.
Općinski je načelnik odmah pokazao ne samo veliki entuzijazam, zainteresiranost i želju da se memorijal organizira pod pokroviteljstvom i uz financijsku pomoć Općine Barban, već je i sam počeo istraživati teme koje su ga zanimale i o kojima je potom i govorio na svim idućim susretima. Cilj je znanstvenih skupova javnosti izložiti sve ono što je tijekom prošlosti o Barbanu i Barbanštini zabilježeno, manje u postojećim monografijama, a mnogo više u obliku različitih segmenata razasutih po mnogobrojnim radovima i prilozima, a potom okupiti skupinu stručnjaka, s različitih znanstvenih polja, koji bi vlastitim angažmanom proučili i potom na memorijalima predstavili svoja istraživanja. Do sada se održalo šest znanstvenih skupova, a objavljena su četiri zbornika s više od 1.100 stranica teksta o ovom vrlo lijepom i zanimljivom dijelu Istre.

– Koji su sve aspekti Stankovićeva stvaralaštva predstavljeni tijekom dosadašnjih izdanja?
– Svaki znanstveni skup započinje najprije izlaganjima o Petru Stankoviću, a potom slijede ostale povijesne, arheološke, jezikoslovne, književne, gospodarske i druge teme. Na dosadašnjim susretima govorilo se o Stankoviću kao arheologu, o njegovom doprinosu proučavanju puljskog amfiteatra i o jeziku njegovog “Kratkog nauka karstijanskoga” (2012.), potom o pismima Petra Stankovića u rukopisnom fondu Accademie dei Concordi u Rovigu, o njegovim radovima s područja agronomije, o njegovom prijevodu na čakavsko narječje starog soneta na istriotskom dijalektu te o stilskim figurama u zbirci pjesama “Versi del canonico Pietro Stancovich” (2013.). Bilo je riječi i o imovini Stankovićevih na Barbanštini i njegovoj tužbi protiv kanonika Petra Feretića 1806. (2014.), kao i o kanonikovoj ostavštini u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, crkvenim prilikama u Župi Barban prema njegovom zapisniku iz 1830., o rimskim akveduktima P. Stankovića te o njegovom pedagoškom radu (2015.). Većina tih priloga može se pročitati u “Barbanskim zapisima”.

– Petar Stanković bio je veliki intelektualac o čijem radu šira javnost do nedavno nije puno znala.
– Petar Stanković/Pietro Stancovich nedvojbeno je bio jedan od najuglednijih Istrana u Europi u prvoj polovici XIX. stoljeća, ali se zanimanje za njegovo djelo pojavilo tek u drugoj polovici XX. stoljeća. On i njegov rad dobro su poznati u znanstvenim i stručnim krugovima, ali i među lokalnim žiteljstvom, posebice Pazinštine, odakle je potjecala njegova razgranata obitelj, te Barbanštine, gdje je živio cijeli život te tamo i počiva na mjesnom groblju sv. Križa. Volio je putovati, sudjelovati na znanstvenim susretima, održavao je veze s mnogim uglednim osobama. Bio je član niza znanstvenih i umjetničkih, pretežito georgičkih akademija i društava. Ono što se o Stankoviću ni danas ne zna najviše se odnosi baš na njegovu suradnju s mnogobrojnim kulturnim ustanovama, poglavito u inozemstvu. Osim arhiva Accademie dei Concordi u Rovigu, koji je 90-ih godina pregledao prof. dr. Miroslav Bertoša, nisu, naime, uopće poznati arhivi ostalih akademija, a znamo da je broj onih s kojima je Stanković surađivao i s čijim se članovima i osobno dopisivao bio priličan.

– Možete li nam nešto reći o posebnostima ovogodišnjeg izdanja i novim publikacijama koje prate ovaj skup.
– Svaki se novi znanstveni susret barem po nečemu razlikuje od prethodnog, pa je to slučaj i ove godine. Uz uobičajeno predstavljanje zbornika, govorit ćemo i o jednoj novoj knjizi, a imamo i nekoliko izlagača koji do sada nisu nastupali na našem skupu. Teme naših ovogodišnjih susreta, prvi dan skupa, bit će vezane za Petra Stankovića: Anton Percan govorit će o palači obitelji Stanković u Barbanu, Denis Kontošić o Stankoviću kao pjesniku, a dr. Sandro Cergna o Stankovićevom zanimanju za ihtiologiju, što se uočava iz pisama koje je uputio Giandomenicu Nardu u Veneciju. Nakon kratkog predaha, uslijedit će izlaganje Lucijana Benkovića o don Luki Kircu, barbanskom župniku od 1887. do 1895., dok će profesor Josip Šiklić obraditi stanovništvo Barbana prema popisima iz 1531. i 1945.
Preostala izlaganja uslijedit će drugi dan skupa: dr. Lina Pliško i Romana Percan govorit će o rakljanskoj frazeologiji, prof. dr. Lenko Uravić i Roberta Kontošić predstavit će model valorizacije uvale Blaz, Matija Drandić pričat će o povijesti Barbanskog statuta, a ja o Sutivancu u Uskočkom ratu prema epizodi iz 1616. Samanta Paronić obradit će potom podatke iz matičnih knjiga vjenčanih od 1815. do 1821., Marko Jelenić Barbanštinu u godinama smrtnosti od 1821. do 1841., dr. Stipan Trogrlić govorit će o Župi Barban i agrarnoj reformi 1945.-1946., a Iva Kolić o Antifašističkoj fronti žena s posebnim osvrtom na Barbanštinu.
Prvi dan skupa predstavit ćemo IV. svezak zbornika “Barbanski zapisi”, u kojem će biti objavljeni svi prilozi s prošlogodišnjeg susreta. O zborniku će govoriti profesor Josip Šiklić, a o prikupljanju tekstova i važnosti ovog izdanja govorit će Denis Kontošić, načelnik Općine Barban i ja kao glavni urednik.
Drugi dan skupa započet će s predstavljanjem knjige mlade povjesničarke Samante Paronić “Logori smrti. Potresna stvarnost barbanskih i proštinskih ‘evakuiraca’ (1914.-1918.)”, koju je nedavno tiskala izdavačka kuća Geaidea iz Pule. Uz autoricu i općinskog načelnika Kontošića, o knjizi će govoriti njezini recenzenti prof. dr. Nevio Šetić i ja. Za područje Barbanštine i Proštine ovo je prvo sustavno istraživanje i prva monografija o navedenoj problematici, koja donosi niz novih podataka otkrivenih i zapisanih upravo autoričinom marljivošću. Knjiga je važna i zato jer je tiskana prigodno, odnosno baš u godinama kada se obilježava stogodišnjica Prvog svjetskog rata.

– Kakvi su planovi za budućnost ovoga memorijala?
– Znanstvenim skupovima i zbornicima želja nam je ukazati na raznolike sastavnice bogate barbanske prošlosti koja u mnogim svojim aspektima još uvijek nije sustavno proučena, a postoje i mnogobrojne slabije poznate teme. Također, u budućnosti želimo proširiti istraživačke horizonte, otvoriti nova polja i nove teme te preko njih istaknuti nove rezultate suvremenih istraživanja.
Budući da suradnici Memorijala Petra Stankovića žive i rade u Istri, izvrsno je poznaju, pa je između ostalog i to nedvojbeno jamstvo kvalitete njihovih istraživačkih nastojanja, čemu ćemo pozornost posvećivati i u budućnosti. S obzirom na činjenicu da je Barbanština kraj iznimno bogate prošlosti, vrlo je vrijedno i pohvalno istaknuti činjenicu da Općina Barban i njezin načelnik svesrdno podupiru višestruka nastojanja za daljnjim multidisciplinarnim istraživanjima prošlosti, ali i sadašnjosti i budućnosti svojeg područja, brinući se o organizaciji i redovitom godišnjem održavanju znanstvenih skupova, a također i redovitom tiskanju pripadajućih zbornika. Budući da je Istra, općenito gledajući, područje s vrlo naglašenim interesom za zavičajnu prošlost i njezino proučavanje, važno je naglasiti da veliku ulogu u tome ima i Općina Barban.
Organizator skupa je Općina Barban, a suorganizatori TZ Barbana i OŠ Jure Filipovića.

(Vanesa BEGIĆ)
Objavljeno: 25.02.2016 | Glas Istre

 

Javni poziv za stipendije

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 604-01/16-01/1
Ur.br.: 2168/06-16-02-1
Barban, 8. veljače 2016.
Na temelju Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 08. veljače 2016. godine raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2015/2016

Općina Barban za akademsku godinu 2015/2016 dodjeljuje 5 studentskih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Pravo na stipendiju na preddiplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine
-najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente druge i treće godine
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.
Pravo na stipendiju na diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija.
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:
1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

 

Zahtjevu se prilaže:
1. Preslika osobne iskaznice
2. Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2015./2016. (mora pisati godina studija)
3. Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija
4. Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta
5. Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro
6. Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 08. do 23. veljače 2016. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 23. ožujka 2016. na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635. Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr (Natječaji i obavijesti).
Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

Dokumentu za preuzimanje:

Izjava za dokazivanje socijalnih kriterija

Zahtjev za dodjelu stipendije Općine Barban 2015-2016

 

Javni poziv za zakup

Na temelju odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11, 64/15), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

NATJEČAJ
za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora

1. Predmet zakupa:
Daje se u zakup slijedeći poslovni prostor:
– Poslovni prostor u zgradi na adresi Barban 1, K.O. Barban, k.č.br. 44, površine 21 m2, cijena: 1.000,00 kuna + 25% PDV=1.250,00 mjesečni najam

2. Poslovni prostor daje se u zakup u trajanju od 5 (pet) godina uz mogućnost da zakupodavac i zakupnik, bez provođenja javnog natječaja produže zakup u skladu sa stavcima 3. i 4. članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

3. Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kome se nalazi u trenutku zaključenja Ugovora o zakupu po gore navedenoj početnoj zakupnini koja se obračunava mjesečno, a plaćanje zakupnine se vrši do kraja mjeseca za tekući mjesec. Za svaku zakašnjelu uplatu obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

4. Troškovi vode, struje, komunalne naknade, odvoza smeća i ostali troškovi nisu uračunati u cijenu, već te troškove zasebno plaća zakupnik. Zakupodavac zadržava pravo izmjene zakupnine tijekom trajanja zakupnog odnosa, o čemu Odluku donosi Načelnik. Svako odobreno ulaganje Zakupnika u preuređenje poslovnog prostora, koje ima karakter investicije, za vrijeme trajanja zakupa, uređuje se zasebnim ugovorom između Zakupodavca i Zakupnika.

5. Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH, registrirane za obavljanje uslužne djelatnosti.

6. Pismena ponuda mora sadržavati
a) Zahtjev sa osobnim podacima
– za fizičke osobe ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu i OIB
– za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
– dokaz iz kojeg je vidljivo da su podmirili sve obaveze prema državnom proračunu
– dokaze iz kojih je vidljivo da su podmirili sve dospjele obaveze prema Općini Barban
b) dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 3.000,00 kuna (uplatnica ili virmanski nalog)
– Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun
broj: HR1024070001800600009, poziv na broj 22 7811 – OIB
c) dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti (izvadak iz odgovarajućeg registra)

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Pravo na zakup prostora ima osoba koja udovoljava uvjetima iz ovog poziva, te koja ponudi
najviši iznos zakupnine.
Ponude će se otvarati dana 17.02.2016. godine u prostorijama općinske vijećnice u 12,00 sati.
Postupak provodi Komisija za provođenje natječaja Općine Barban koja zadržava pravo da odustane od natječaja ukoliko ponude ne budu adekvatne.
OSTALI UVJETI
Sve ponude, uredno i čitko ispisane sa svim ispravama u privitku dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja, putem pošte i neposredno u pisarnici Općine Barban u zatvorenoj omotnici uz naznaku ”Ne otvaraj – natječaj za zakup poslovnog prostora“.
Dan objave natječaja je 08.02.2016. godine u Glasu Istre, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).
Ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeriti će se kod javnog bilježnika na teret zakupnika, tako da isti predstavlja ovršnu ispravu radi ostvarenja neposredne prisilne naplate buduće eventualne tražbine od strane zakupodavca.

Klasa: 372-01/16-01/1
Ur.broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 08.02.2016.
Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

Vilama Draguzeti i Rojnići više od milijun kuna iz IPARD-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa za završena ulaganja. Sredstva su, naime, odobrena u sklopu mjere 302 “Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti”, a ovoga su puta usmjerena na dvije investicije u turizmu na području Istarske županije.
Tako je putem tog predpristupnog fonda Europske unije, korisniku Vila Draguzeti na području Općine Barban isplaćeno je 559.784 kuna za izgradnju i opremanje tradicionalne kuće za odmor s bazenom. Također, sredstva u iznosu od 560.437 kuna su isplaćena i Vili Rojnići d.o.o. koja je sredstva dobila za izgradnju objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga. U Agenciji za plaćanja u poljoprivredi navode da je ovim ulaganjima dodatno obogaćena turistička ponuda istarskog poluotoka.

(D. B. P.)

Objavljeno: 04.02.2016 | Glas Istre