Barbanština ponosna na svoja ulja

U organizaciji Općine Barban i Turističke zajednice u petak navečer u prostorima stare škole održana je sedma po redu smotra maslinovog ulja barbanštine. Bila je to prilika da maslinari s tog područja prezentiraju kvalitetu svojih ulja i pokažu da i ovaj dio Istre, koji još uvijek nije toliko razvikan po broju maslinara, ima popriličan broj entuzijasta i zaljubljenika u masline.

Također, pokazalo da se njihov trud i upornost iz godine u godinu sve više pretaču u poprilične količine kvalitetnog maslinovog ulja, a smotra je i svojevrsni dokaz da nekadašnja razmišljanja da na barbanštini ulike ne rastu, više jednostavno ne stoje.

Na ovogodišnjoj smotri okupilo se trinaest izlagača koji su donijeli uzorke ulja, a po reakcijama posjetitelja čini se da barbanska ulja itekako zaslužuju pažnju. Iako je ranijih godina na smotrama sudjelovalo i do 20-tak izvođača, ove ih je godine bilo manje, no maslinari s kojima smo razgovarali uvjereni su kako će Barban s vremenom još više biti prepoznatljiv po svojim uljima i da će vrlo brzostati uz bok najpoznatijim maslinarskim istarskim mjestima.

Jedan od izlagača Nenad Filipović (OPG Filipović) smatra da je smotra idealna prilika za predstavljanje barbanskih maslinara, rekavši da već godinama sudjeluju na sličnim manifestacijama.

– Imamo zasađeno 1.500 stabala maslina i sve više se maslinarstvom bavimo profesionalno. Ove smo godine dobili oko 400 litara ulja i mogu reći da je godina bila dobra te smo izuzetno zadovoljnikvalitetom, kazao je Filipović koji smatra da Općina i dalje treba raditi na promociji svojih maslinara jer kako je rekao, na području barbanštine raste oko 25 tisuća maslina.

– Ovakav događaj itekako je potreban u Barbanu no uvjeren da sam da bi na smotri sudjelovalo i više izlagača kad bi se ulja ocjenjivala. Stoga je moj prijedlog da se razmišlja u tom smjeru, kako bi smotra u budućnosti imala natjecateljski karakter, što bi dodatno motiviralo maslinare da se uključe i sudjeluju, kaže Filipović.
Svojim su se uljima ove godine predstavili Željko Batel, Pio Mirković, Slavko Marčeta, Mauricio Trošt, Edi Camlić, Vinko Ciceran, Milenko Mirković, Adolf Cinkopan, Anton Zustović, Milio Bulić, Albino Rojnić i OPG Filipović.

(D. BAŠIĆ-PALKOVIĆ)

Objavljeno: 28.11.2015 | Glas Istre

aman3175750.jpg.crop_display aman3175754.jpg.crop_display aman3175758.jpg.crop_display aman3175759.jpg.crop_display aman3175746.jpg.crop_display

Armando Stanišić iz Pićna hrvatski poduzetnik godine

Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika (HUM-CROMA) dodijelilo je, na svečanosti održanoj 27. Studenog u zagrebačkom hotelu Westin, nagrade trinaestorici laureata, među kojima je za poduzetnika godine izabran Armando Stanišić, osnivač i direktor tvrtke A.B.S., Kukurini kod Pićna, utemeljene 1994. godine.
U obrazloženju piše da Stručni žiri i Upravni odbor HUM-Croma dodjeljuje Stanišiću nagradu Poduzetnik godine i priznanje za osobni doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva u segmentu izvozno orijentiranog malog poduzetništva. PVC stolarija je glavni proizvod tvrtke ABS koja se izrađuje i ugrađuje sukladno najstrožim uredbama o uštedi energije i zvučne izolacije.
Radi povećanja proizvodnje i širenja asortimana A.B.S. je izgradio novu tvornicu s proizvodnom halom i upravnom zgradom veličine 6.000 kvadratnih metara u Poduzetničkoj zoni Barban-Krvavci. Vrednote projekta prepoznala je Hrvatska banka za obnovu i razvitak i dodijelila kredit, a Općina Barban osigurala zemljište za izgradnju impresivnog objekta.
Od kada je Hrvatska članica Europske unije ABS-u su se širom otvorila vrata tog velikog i zahtjevnog tržišta gdje oko 45 posto proizvoda plasira u zemlje zapadne Europe, poput Njemačke, Švicarske, Slovenije i Italije.
Tvrtka A.B.S. zapošljava 110 djelatnika, a među njima su uz suprugu i dva sina, koji su oslonac sadašnjosti i budućnosti tvrtke. Respektabilna je i referentna lista tvrtke A.B.S., a na poduljoj listi može se izdvojiti pulska osnovna škola „Veli Vrh“, koja kotira za jednu od najljepših u Hrvatskoj, sportska dvorana u gradu Krku te niz drugih privatnih, poslovnih i javnih objekata, uključujući i nedavno otvorenu energetski obnovljenu bolnicu na Križinama u Splitu.

(Tekst i foto: Asim Čabaravdić)
http://www.istarski.hr/node/20950

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) i članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O. GOČAN – građevinsko zemljište:

k.č.br.           kultura            površina                  početna cijena                jamčevina

1. 2514/32          pašnjak           6.268 m²                  478.249,00 KN            47.824,90 KN

Nekretnina navedena pod točkom 1. predstavlja građevinsku parcelu sukladno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Barban (Službene novine Općine Barban br. 23/08) unutar granica gospodarske zone Barban..

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
Sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno ponedjeljka, 14.12.2015. do 12,00 sati.

III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.
PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
• naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
• točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
• visinu ponuđene cijene u kunama
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.
UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 14.12.2015. god. u 18,30 sati.

VI.
Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.

Klasa: 944-05/15-01/59
Ur.broj: 2168/06-15-02-1
Barban, 29.11.2015.god.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof.

 

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013) Općinsko vijeće Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O. PRNJANI – građevinsko zemljište:

kč br.              kultura           površina                 početna cijena             jamčevina

1. 2524/49         pašnjak             739 m2                  115.000,00 kn              2.000,00
II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
Sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno ponedjeljka, 14.12.2015. do 12,00 sati

III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.
PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
• naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
• točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
• visinu ponuđene cijene u kunama
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.
UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe
• dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj: IBAN HR1024070001800600009, poziv na broj 68 7757 – OIB.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 14.12.2015. god. u 18,00 sati.

VI.
Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim. Za uplaćenu jamčevinu umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje gubi se pravo na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.
Klasa: 944-05/15-01/58
Ur.broj: 2168/06-15-02-1
Barban, 29.11.2015.

Predsjednik Općinskog vijeća: Dalibor Paus, prof.

 

Pješačenje Putem sv. Martina

BARBAN – Protekle subote, u čast Martinje, održano je sad već tradicionalno pješačenje stazom nazvanom Putem sv. Martina. Pozivu na pješačenje, unatoč hladnom i maglovitom vremenu, odazvalo se 40-ak pješaka koji su uspješno svladali stazu dužine 14 kilometara. Start je u Bičićima odakle su pošli preko Glavani i tamošnjeg Adrenalinskog parka, gdje su najhrabriji isprobali adrenalinsku ljuljačku, pa kroz Feštinku i Boljunku, Trlje, Črnjak i Škitaču nazad u Bičiće. Organizatori su se pobrinuli za krofne, napitke i mandarine kao osvježenje na stazi, a predivna priroda jesenjih boja upotpunila je doživljaj. Putem se moglo naći vrsta gljiva, a oni iskusniji upustili su se i u njihovu berbu. Po završetku pješačenja, svi sudionici utažili su glad porcijom domaćeg fažola uz kapljicu bičićanskebilice.

(P.S.)

Objavljeno: 16.11.2015 | Glas Istre

Pješačenje Putem sv. MartinaPješačenje Putem sv. MartinaPješačenje Putem sv. MartinaPješačenje Putem sv. Martina

Grandići: Dom za starije ugodno mjesto za treću dob

Otkad je Dom za starije i nemoćne u Grandićima kod Barbana promijenio vlasnika, dodatno je uređen i postao je ugodno mjesto za život.

Tijekom našeg nedavnog posjeta, doduše najavljenog, ova ustanova koju je nekad pratio loš glas zbog neadekvatnog smještaja korisnika i radnih uvjeta, sada se doimala kao sasvim pristojno mjesto za život i rad. Zgrada je “ušminkana”, sobe su čiste i uredne, opremljene novim krevetima i namještajem. Korisnici i djelatnici su pak razgovorljivi, nasmiješeni i dobro raspoloženi.

Nakon što je Dom za starije i nemoćne u Grandićima prije oko četiri godine preuzeo novi vlasnik poslovanje je temeljito reorganizirano, a podignut je i standard kvalitete smještaja, zdravstvene njege, skrbi i prehrane korisnika, ističe ravnatelj Krasnodar Marković.

– Vlasnik pulskog Doma Sv. Polikarp Martin Kliman je vlasnik i ovog Doma u Grandićima. Centar za pomoć i njegu Pula je ustanova koja je otvorila ovaj Dom i ona spada u Polikarp grupu. Imamo Dom Sv. Polikarp, Kuću Sv. Polikarpa i Centar za pomoć i njegu Pula, pod kojim je ova ustanova u Grandićima, objašnjava Marković, koji je pak postao ravnatelj prije godinu dana.

– Imamo sve potrebne dozvole za rad. Ovdje imamo sedam zaposlenih; dvije kvalificirane medicinske sestre, četiri kvalificirana njegovatelja i spremačicu, za razliku od mnogih domova koji si to ne mogu ili ne žele priuštiti jer je to veliki trošak. Svaki dan imamo medicinsku sestru u smjeni, njegovateljice su također stalno ovdje i to je naša prednost, navodi.

Dom trenutno ima 19 štićenika, a može ih biti maksimalno 20. Dostavljač svaki dan dovozi svježu hranu iz Pule. Kuhinja u Kući Sv. Polikarpa obnovljena je prije godinu dana i u potpunosti je u skladu sa HACCP standardima, navodi. I dalje ulažu u sanaciju, kaže, obavljeni su radovi na stolariji, popravci vrata, prozora, uređena je čajna kuhinja, a zidovi su oličeni. Uložili su i u opremu, u nove krevete i posteljinu.

– Imamo pokretne i nepokretne štićenike u trokrevetnim i četverokrevetnim sobama, a muškarci i žene su odvojeni. Posjeti su uvijek dozvoljeni osim u vrijeme njege, članovi obitelji štićenika su dobrodošli pa i nenajavljeno. Uvjeti smještaja su u redu i nemamo prigovora, ovdje dvaput mjesečno dolaze dvije časne sestre, održavaju se duhovne vježbe, a dolazi i fizioterapeut.

Ovdje nije robija, ovdje je obiteljska atmosfera i druženje, kaže Marković, dodajući da se u budućnosti, kad Općina riješi vlasničke odnose za cijelu zgradu, planira i proširenje ove ustanove eventualnim podizanjem još jednog kata čime bi mogli podignuti kapacitet na 50 korisnika.

Zadovoljni su i korisnici s kojima smo razgovarali, primjerice, 87-godišnja Ana Vojnić iz Valture u ovoj ustanovi je već gotovo sedam godina.

– Tu mi je dobro, prave žene, dobro delaju, mogu im zahvaliti. Već dugo sam tu, radije bin bila doma, ali moji su na poslu, a tu me posjete, dođu mi i sin i unuki i nevista, kaže gospođa Ana.

Objavljeno: 25.11.2015 | Glas Istre

(P. LUKEŽ; Snimio M. ANGELINI)

GRANDICIGRANDICI2

GRANDICI3GRANDICI1

 

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013) Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O. GOČAN – građevinsko zemljište:

kčbr.          kultura                  površina                  početna cijena         jamčevina

1. 367              oranica                      780 m2                59.000,00 kn           5.900,00 kn
2. 3617/19      oranica udio ¼ od 843 m2                19.000,00 kn           1.900,00 kn
II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
Sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno četvrtka, 03.12.2015. do 12,00 sati

III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.
PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
• naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
• točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
• visinu ponuđene cijene u kunama
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.
UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe
• dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj: IBAN HR1024070001800600009, poziv na broj 68 7757 – OIB.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 07.12.2015. god. u 12,00 sati.

VI.
Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim. Za uplaćenu jamčevinu umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje gubi se pravo na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.
Klasa: 944-05/15-01/56
Ur.broj: 2168/06-15-02-1
Barban, 25.11.2015.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O. PRNJANI – građevinsko zemljište:

k.č.br.                    kultura              površina                 početna cijena                   jamčevina

1481/9                   pašnjak                 977 m2                37.233,47 kn               ___________
Nekretnina navedena pod točkom 1. predstavlja građevinsku parcelu sukladno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Barban (Službene novine Općine Barban br. 23/08) unutar granica gospodarske zone Barban i opterećena je teretom prava građenja u korist BARBANCOMMERC D.O.O. OIB 09015842381, na neodređeno vrijeme.

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
Sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno četvrtka, 03.12.2015. do 12,00 sati.

III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.
PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
• naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
• točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
• visinu ponuđene cijene u kunama
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.
UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 07.12.2015. god. u 12,00 sati.

VI.
Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.
Ukoliko kao najpovoljniji natjecatelj za nekretninu pod točkom 1. bude izabran BARBANCOMMERC d.o.o., tada će se kupoprodajna cijena umanjiti za iznos od 36.256,47 kuna, a na ime ulaganja u izgradnju osnovne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni. Iznos od 1 kune po m2, odnosno iznos 977,00 kuna, ne priznaje se ulaganje, već je ponuditelj dužan platiti Općini Barban.
Klasa: 944-05/15-01/57
Ur.broj: 2168/06-15-02-1
Barban, 25.11.2015.god.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

J A V N I P O Z I V

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 2. stavak 1. točka 1.
Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12), a sukladno Planu
prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban za 2015. godinu KLASA: 023-01/15-01/4, URBROJ: 2168/06-15-02-2 od 22. siječnja 2015. godine
objavljuje se

J A V N I P O Z I V
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban

Članak 1.
Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli (u nastavku: HZZ), Općina Barban iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.
Cilj stručnog osposobljavanja za rad je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11, u daljnjem tekstu: ZSN).

Članak 3.
Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju:
– nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem koje prema članku 59. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo.

Članak 4.
Stručno osposobljavanje će se odvijati u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, pet radnih dana, od po osam sati, tjedno, kako slijedi:

Redni broj

Naziv radnog mjesta

Stupanj obrazovanja i struka

Potreban broj osoba na stručno osposobljavanje

1.

Stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte Sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomije

1

 

UKUPNO

 

 

1

 

Članak 5.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • kratki životopis
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu
  • presliku diplome o stručnoj spremi
  • presliku radne knjižice (stranice 1, 2 i 3 te podaci o zaposlenju i stažu) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban s naznakom za „ZA JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, zaključno do 20. studenog 2015.
Članak 6.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  • prema programu stručnog osposobljavanja za rad
  • pod vodstvom mentora.

Prije sklapanja ugovora kandidati/kinje mogu biti pozvani na razgovor.
Polaznici/ce stručnog osposobljavanja nemaju status zaposlenika i nisu u radnom odnosu.
Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu snosi HZZ.
Polazniku stručnog osposobljavanja za rad Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije koja trenutno iznosi 2.400,00 kn mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad i troškove prijevoza u visini stvarnog troška, a u maksimalnom iznosu do 1.000,00 kn.

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja

Članak 7.
O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kinje bit će obaviješteni pisanim putem.
OPĆINA BARBAN

Izdana “nova Biblija” istarskog gljivarstva

Više od 200 ljubitelja gljiva, pješačenja i boravka u prirodi odazvalo se subotnjoj manifestaciji u Draguzetima kod Barbana gdje se u tamošnjem Društvenom domu održala izložba gljiva i promocija knjige “Gljive u Istri” autora Zdenka Osipa. Također, u sklopu izložbe i promocije, bilo je i organizirano pješačenje pješačko-konjičkom stazom “Putem gljiva”.

zdenko osip

Prema riječima načelnika Općine Barban Denisa Kontošića, u Draguzete je došlo više od 200 ljudi iz svih krajeva Istre što ovu manifestaciju čini iz godine u godinu sve posjećenijom. Na pješačenje se krenulo oko 9 sati, i uz lagani hod, bralo se gljive, razgovaralo, družilo i uživalo u prirodi, rekao je Kontošić.

Nakon pješačenja, za sve sudionike i posjetitelje pripremljena je velika fritaja s gljivama kojoj je malo tko mogao odoljeti. Združenim snagama, pripremili su fritaju s čak 15 vrsta gljiva, a podijeljeno je oko 300 porcija. Također, bilo je ondje i dobrog barbanskogterana, kolača, kave, za koje su se pobrinuli sami mještani.

U međuvremenu je u Društvenom domu bilo moguće pogledati izložbu gljiva koju je postavio Zdenko Osip, ujedno i autor knjige “Gljive u Istri” čija je prezentacija održana upravo u subotu, a koju je vodio Budimir Žižović.

– Možemo slobodno reći da je to “nova Biblija” istarskog gljivarstva, rekao je načelnik Kontošić, prelistavajući knjigu. Sam autor Osip, rekao nam je da knjiga sadrži relativno mali broj vrsta gljiva u Istri, njih 57, od čega obrađuje 17 otrovnih.

– Gljivarstvom se bavim od 25 do 30 godina, i mogu reći da se ova knjiga u mnogočemu razlikuje od ostalih koje sam imao prilike čitati. Prije svega, u knjizi sam svakoj gljivi posvetio maksimalnu pažnju pa tako je opis svake pojedine na tri do četiri stranice, rekao nam je Osip.

Na pitanje koliko u Istri ima vrsta gljiva, Osip veli da ih je u vrijeme kada se on počeo baviti gljivarstvom bilo više od 600, a sada ih je za trećinu manje. Kao razlog manjeg broja Osip vidi u ljudskom faktoru, odnosno u urbanizaciji.

Veli da se knjiga trenutno može kupiti u knjižarama u Puli, no u budućnosti je plan da je svaka istarska knjižara ima. Knjiga “Gljive u Istri” košta 260 kuna.

(N. SOFTIĆ; Snimio D. ŠTIFANIĆ)

izložba