REZULTATI GLASOVANJA

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
IZBORNA KOMISIJA ZA PROVEDBU IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA  MJESNOG ODBORA
MANJADVORCI
KLASA: 013-01/15-01/4
URBROJ: 2168/06-15-02/20
Barban, 20. Prosinca 2015.

REZULTATI GLASOVANJA
IZBORI ZA  VIJEĆA MJESNIH ODBORA
MJESNI ODBOR MANJADVORCI
20. PROSINCA 2015.   godine

 1. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na biračkom  mjestu MANJADVORCI , utvrđeno je:

A         da Mjesni odbor MANJADVORCI   ima ukupno  178         birača

B         da je ukupno glasovalo    67          birača

C         da  je važećim utvrđeno         65      glasačkih listića

D         da je nevažećim proglašeno   2     glasačkih listića

II          Utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanja ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA MANJADVORCI

red.br.

ime i prezime i adresa kandidata

ime i prezime i adresa zamjenika

br. glasova

 1.  

IVAN BRGIĆ, MANJADVORCI  30a

ZDRAVKO PLIŠKO, MANJADVORCI  28

46

 1.  

DALIBOR PLIŠKO, MANJADVORCI 28

DAMIR PLIŠKO, MANJADVORCI  36

43

 1.  

DALIS PLIŠKO, MANJADVORCI 66

GVERINO BRGIĆ, MANJADVORCI  20

35

 1.  

DENIS PLIŠKO, MANJADVORCI 35

ZLATKO BRGIĆ, MANJADVORCI  30 A

38

 1.  

LOREN URAVIĆ, MANJADVORCI 58

IVAN RADOLOVIĆ, MANJADVORCI  67

36

 1.  

TONI URAVIĆ, MANJADVORCI 60

PETAR URAVIĆ, MANJADVORCI  60

33

Slijedom navedenog,  u Vijeće Mjesnog odbora MANJADVORCI  izabrani su:

 1. Ivan Brgić, Manjadvorci 30 a
 2. Dalibor Pliško, Manjadvorci 28
 3. Denis Pliško, Manjadvorci 35
 4. Loren Uravić, Manjadvorci 58
 5. Dalis Pliško, Manjadvorci 66

 

U Barbanu,  20. Prosinca 2015.                                          

Za Izbornu komisiju:
Suzana Racan Stern, v.r.

Pozicioniranje Južne Istre kao destinacije sa četiri zvjezdice

U prostorima pulske Turističke zajednice u ponedjeljak je predstavljena Strategija i operativni marketinški plan turizma Južne Istre do 2020. godine koju su zajednički pokrenule turističke zajednice klastera Južne Istre odnosno gradova Pule i Vodnjana te općina Fažana, Barban, Marčana i Ližnjan. Jedan od glavnih ciljeva izrade ovog dokumenta bio je definirati prednosti, izazove i konkretne proizvode na kojima treba raditi u narednom razdoblju te ih prilagoditi tržištu i potrebama gostiju ali i dodatnoj promociji cjelokupne destinacije.
Brzi iskoraci
Prema riječima direktorice Turističke zajednice Grada Pule Sanje Cinkopan Korotaj u izradu su bili uključeni svi dionici u turizmu – od predstavnika smještajnih kapaciteta, ugostitelja, trgovina, agencija, organizatora programskih aktivnosti i javne uprave. Ona je istaknula da je Južna Istra prema turističkom volumenu najjači turistički klaster, dodajući da je analiza pokazala kako smještajna struktura ne odgovora potencijalu.
– S obzirom na strukturu i kvalitetu turističkih atrakcija i dostupnost, prije svega zračne luke, u Južnoj Istri moguće je razmjerno brzo napraviti značajne iskorake u turističkim rezultatima. Također, napravili smo i anketu koja je pokazala da se svi dionici u turizmu slažu da su naša snaga prije svega priroda, kultura i raznolikost ponude smještaja, no ne i njegova kvaliteta, dok su kao slabosti naveli turističku infrastrukturu i međusobnu koordinaciju. Visoki konsenzus među anketiranima odnosi se na pozicioniranje Južne Istre kao destinacije više vrijednosti, odnosno destinacije s četiri zvjezdice, rekla je Cinkopan Korotaj.
Među ostalim, analiza je pokazala da je upravo turistička infrastruktura najslabija karika lanca vrijednosti cijelog klastera, a uz to se onda vežu i prosječna ponuda i kvaliteta objekata s hranom i pićem kao i ponuda autohtonih proizvoda. Iako je ponuda smještaja raznolika, nužno je povećati broj kvalitetnih objekata koji rade cijelu godinu, dok je promet karika s najvećim potencijalom brzog unapređenja. Kao strateška uporišta turizma Južne Istre navedeni su raznolikost ponude na području klastera, obilje vrijednog i slobodnog priobalnog prostora ali nedovoljno korištenje prirodnih resursa, snaga Pule kao glavnog urbanog centra Istre i početak novog doba u odnosima svih koji su vezani uz turizam.
Ljudski resursi
U samoj strategiji, Južna Istra definirana je kao turističko odredište za posjetitelje koji svoje doživljaje vole tražiti i sami oblikovati, a samo područje klastera je već desetljećima gospodarski orijentirano na turizam. Istaknuto je da su zbog brojnih razloga upravljački razvojni procesi u posljednjih 25 godina išli krivim smjerom. Tako se primjerice navodi da se izuzetan greenfield i brownfiled potencijal nije uspio privesti kraju ponajviše zbog neučinkovitosti države, političkih sukoba i lokalnog otpora.

(Danijela BAŠIĆ-PALKOVIĆ)
Objavljeno: 14.12.2015 | Glas Istre

 

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

Rješenje o određivanju biračkog mjesta
REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA BARBANrjesenje-2

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BARBAN
Izborna komisija  za provedbu izbora  za članove vijeća mjesnog odbora Manjadvorci
KLASA: 013-01/15-01/4
URBROJ: 2168/06-15-02-17
Barban, 09. Prosinca 2015.

 

Na temelju članka 15. Osnove pravila mjesnih odbora  na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj 9/02) i članka 5. Odluke o raspisivanju izbora za  članove vijeća  Mjesnog odbora Manjadvorci KLASA:021-05/15-01/8 URBROJ: 2168/06-15-02-5 od  26. Studenog 2015. Izborna komisija, sastavila  je

 

ZBIRNU LISTU
PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR ČLANOVA  VIJEĆA MJESNOG ODBORA MANJADVORCI  

 

red.br.

ime i prezime i adresa kandidata

ime i prezime i adresa zamjenika

 1.  

IVAN BRGIĆ, MANJADVORCI  30a

ZDRAVKO PLIŠKO, MANJADVORCI  28

 1.  

DALIBOR PLIŠKO, MANJADVORCI 28

DAMIR PLIŠKO, MANJADVORCI  36

 1.  

DALIS PLIŠKO, MANJADVORCI 66

GVERINO BRGIĆ, MANJADVORCI  20

 1.  

DENIS PLIŠKO, MANJADVORCI 39

ZLATKO BRGIĆ, MANJADVORCI  30 A

 1.  

LOREN URAVIĆ, MANJADVORCI 58

IVAN RADOLOVIĆ, MANJADVORCI  67

 1.  

TONI URAVIĆ, MANJADVORCI 60

PETAR URAVIĆ, MANJADVORCI  60

 

PREDSJEDNICA
Izborne komisije          
Suzana Racan Stern, v.r.

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJE PRAVOVALJANOSTI KANDIDATURA

Općine plaćale prazne autobuse

Općine plaćale prazne autobuse, linije preuzeli drugi prijevoznici

Grad Pula nedavnim je aktom gradonačelnika Borisa Miletića dao suglasnost za prijenos poslovnih udjela u Pulaprometu, čime Grad preuzima suvlasničke udjele od Općina Svetvinčenat, Barban i Marčana te od Grada Vodnjana. Oni su prepustili svoje udjele uz uvjet da Grad preuzme i obveze ovih jedinica lokalne samouprave prema pulskom lokalnom prijevozniku.

Pula tako preuzima udio Marčane od tri posto, nominalne vrijednosti od 151,5 tisuća kuna, te 92 tisuće kuna duga. Preuzima i udio Općine Barban nominalne vrijednosti od 101 tisuće kuna te dug od 322 tisuće.

Od Općine Svetvinčenat preuzima udio vrijedan 101 tisuću kuna te dug od 217 tisuća kuna. Najviše duguje Vodnjan, 1,4 milijuna kuna: i taj dug preuzima Grad Pula, kao i udio u suvlasništvu Pulaprometa vrijedan 454,5 tisuća kuna.

Prihvati li gradsko vijeće danas predloženi prijedlog, suvlasništvo Grada Pule u Pulaprometu porast će sa sadašnjih 71 na 86 posto. Općini Fažana ostaje jedan, Ližnjanu pet, Medulinu sedam, a Vodnjanu jedan posto udjela.

Direktor Pulaprometa Igor Škatar podsjeća da je Grad Pula lani donio odluku o podmirivanju pripadajućih nepodmirenih gubitaka iz perioda od 1996. do 2000. godine.

– Time je počeo proces kojim se poslovanje društva poboljšava odgovornim ponašanjem većinskog suvlasnika. Nadalje, u samom društvenom ugovoru stoji da član društva koji prestane koristiti njegove usluge istupa iz društva. Iako je i u ranijim razdobljima postojala želja za preuzimanje udjela, tek je ova poslovna godina to i omogućila, navodi Škatar te napominje da se ovime stvaraju
pretpostavke za skoro potpuno rješavanje svih nepodmirenih gubitaka iz prošlosti, a time i mogućnost nove procjene vrijednosti Pulaprometa koji će imati puno veću vrijednost od sadašnjih 5.050.500 kuna.

Na pitanje koliki su dugovi Pulaprometa, Škatar odgovara da su “preostali nepodmireni gubitci iz razdoblja od 1996. do 2000. raspodijeljeni na suvlasnike.

– Dakle, preostaje još dug Općine Ližnjan u iznosu od 811.063 kuna te Općine Medulin koji iznosi 696.475 kuna. Taj će se dio rješavati u budućem razdoblju u dogovoru s predstavnicima predmetnih jedinica lokalnih samouprava, najavljuje Škatar.

Pulapromet zbog nedovoljnog broja autobusa od 2001. ne vozi prema Svetvinčentu. Promet je zbog istih razloga u lipnju 2012. prekinut i prema Barbanu te Marčani. Red vožnje za Vodnjan se, međutim, neće mijenjati.

– Broj polazaka za Vodnjan obavlja se temeljem županijskih dozvola, a vidljiv je i na našoj internetskoj stranici. Za područje općina Fažana, Ližnjana i Medulina obavljamo prijevoznu uslugu također na temelju županijskih dozvola. Broj polazaka određen je brojem raspoloživih autobusa, ali i mogućnošću financijske podrške spomenutih jedinica lokalne samouprave, veli Škatar.

Denis Kontošić, načelnik Općine Barban, podsjetio je da su Pulaprometovi autobusi najčešće vozili prazni, a Općina je svejedno sufinancirala takav prijevoz.

– Problem je plaćati vožnju praznih buseva. Sada s Barbanštine autobusi Briona prevoze učenike srednjih škola do Pule i nazad, a te autobuse koriste i ostali mještani. Voze ujutro i popodne, to su dvije linije jedna iz Pule u smjeru Sutivanca, a druga prema Rojnićima i natrag. Najvažnije je da djeca stignu u školu, rekao je načelnik te podsjetio da je Uljanik u vrijeme kada je zapošljavao 10.000 ljudi davao radnicima bonamente za prijevoz i tada su busevi bili puni. Kada je umjesto karti počeo davati novac, ljudi su počeli ići na posao vlastitim automobilima, a busevi su ostali prazni. Autobusni je prijevoz nekad bio jak, kaže Kontošić te podsjeća da je Općina desetak godina sufinancirala prazne buseve.

(M. VERMEZOVIĆ IVANOVIĆ; SNIMIO M. ANGELINI)

Objavljeno: 09.12.2015 | Glas Istre

 

Denis Kontošić gostovao u Udruzi slijepih

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije, prošlog je tjedna u radionici “Mi smo tu” gostovao Denis Kontošić. Osim što je načelnik Općine Barban on je i autor triju knjiga na čakavštini (“Suncu se ubrnut”, “Dim”, “Vorihi Dih”), a također je urednik 20-ak knjiga drugih autora čiji su radovi objavljeni u više od 40 knjiga. Članovima udruge pročitao je desetak svojih pjesama, a kako su pjesme zabavnoga karaktera, ujedno ih je i nasmijao.

Radionica “Mi smo tu” aktivnost je programa “Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji” koji u cijelosti financiraju istarske općine i gradovi, a provodi ga Udruga. Predsjednik Udruge Zlatko Kuftić i članovi Udruge zahvalili su Kontošiću na gostovanju uručenjem skromnogpoklona.

Kontošić se okušao i u igri pikada sa članom Udruge Radenkom Družetićem, potpuno slijepom osobom, te je Družetić pobijedio Denisa Kontošića.

Radionica se održala u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Zlatko Kuftić je ujedno upoznao Kontošića s obljetnicom postojanja Udruge slijepih Istarske županije, te se nada podršci gradova i općina Istarske županije, a naročito Istarske županije i Grada Pule. Jedna od aktivnosti u sklopu obilježavanja 65. obljetnice Udruge je i svečano otvorenje Kuće svjetla. Udruzi se još uvijek može pomoći pozivom na broj 060-988-988 čija cijena iznosi 6,25 ukjučujući PDV (cijena se odnosi i na fiksne i na mobilne mreže).

(S. Z. T.)

Objavljeno: 06.12.2015 | Glas Istre

Na sjednici barbanskog vijeća podijeljena priznanja

Općina Barban danas slavi zaštitnika svoje župe svetog Nikolu i Dan općine. Tom prigodom u dvorani tamošnje osnovne škole održana je svečana sjednica Općinskog vijeća gdje je načelnik Denis Kontošić prisutne izvijestio što je na Barbanštini učinjeno u zadnjih godinu dana. Ujedno, tom su prigodom podijeljena općinska priznanja.

Njih je zaslužilo barbansko poduzeće Barbancommerce koje je u protekle dvije godine uložilo poseban napor da se izgradi poslovna zgrada za skladištenje i pakiranje proizvoda za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju u Poduzetničkoj zoni Barban.

– Valjalo je imati dovoljno hrabrosti i odlučnosti za izgradnju u Poduzetničkoj zoni Barban te stoga treba odati priznanje tvrtki Barbancommerce za poduzetnički pothvat i iskorak u teškim vremenima za poduzetništvo i gospodarske projekte. Tvrtka koja se uspjela održati čitavo vrijeme gospodarske krize na tržištu, što svakako doprinosi razvoju barbanskog gospodarstva i razvoju općine Barban, obrazloženo je prigodom dodjele priznanja.

Nagradu je dobila i dugogodišnja učiteljica hrvatskog jezika Katica Špada koja ima 35 godina radnog staža, a od toga 18 godina u barbanskoj Osnovnoj školi Jure Filipovića. Mentorica je mladim pjesnicima i literatima, posebno njegujući pjesnički izričaj na barbanskoj čakavštini. U obrazloženju nagrade stoji da Špada svojim predanim radom i nesebičnim ulaganjem u učenike doprinosi očuvanju i njegovanju kulturne baštine i materinske riječi u bližoj i široj okolici.

Priznanje za dugogodišnji rad i brigu o pacijentima dobila je i Silvana Brgić, medicinska sestra u ambulanti primarne medicinske zaštite u Barbanu.

– Radeći svoj posao nesebično pomaže svim pacijentima i daje sve svoje ljudske i stručne kvalitete pritom ne štedeći sebe za pomoć drugima, navedeno je prilikom dodjele.
Svojom društvenom aktivnošću u Mjesnoj zajednici Barban i Sutivanac, Općini Barban i bivšoj velikoj Općini Pula kao i cijeloj Istri općinsko priznanje zaslužio je i Lucijan Benković iz Barbana, inače član udruge Sindikata umirovljenika Hrvatske, osnivač SUH-ovog ogranka Barban. U pedeset godina živeći u Barbanu, svojom društvenom aktivnošću Benković je dao značajan doprinos razvoju i unapređenju društvenih odnosa, gospodarstva, obrazovanja, znanosti i kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite od požara i vatrogastva te komunalne izgradnje značajne za Barban, Pulu i cijelu Istru.

(Napisala i snimila B. BAN)

Objavljeno: 04.12.2015

 

barban_vijest2-3 barban_vijest2-2

Kamen za suhozide na Barbanštini osigurat će se iz iskopa

Vađenje prijekog potrebnog kamena na tradicijski način za potrebe obnove objekata graditeljske baštine na Barbanštini tema je koju je na posljednjoj sjednici Općinskog Vijeća Barbana otvorio vijećnik Edi Radola.

– U Grandićima se odvija akcija tradicionalnog zidanja koju je u proračun uvrstila i Općina. Ona daje materijal i financira iskope, a mještani, koji volonterski rade, spremili su i potrebno kamenje. Međutim, tog kamenja je premalo.

Bit će problem kada se akcija bude odvijala u drugim mjestima po istom projektu. Općina bi zato trebala odrediti lokaciju na kojoj se može vaditi kamen, unijeti je u Prostorni plan, i da to kamenje bude namijenjeno isključivo za obnovu zidova, lokvi i slično, rekao je Radola.

Načelnik Općine Denis Kontošić naveo je da i takva aktivnost spada pod rudarsku djelatnost, a to sve onda jako komplicira stvari.

– Općina može predvidjeti lokaciju, ali već smo imali problema s ilegalnim kamenolomima, i ne bi željeli ulaziti u to. Ako se otvara kamenolom onda se zna kakva je to procedura. Onoliko kamenja koliko je potrebno nama osigurat ćemo na način kao što je to učinio i Vodnjan za svoju akciju obnove kažuna i suhozida – da se deponira kamen iz iskopa prilikom gradnje infrastrukture.

Otvaranje kamenoloma ide teško, općina ne može biti vlasnik kamenoloma, niti može ikome odobriti vađenje materijala, rekao je Kontošić.

U ovoj je godini za obnovu suhozida i kažuna na Barbanštini u općinskoj kasi osigurano 20 tisuća kuna, a toliki se iznos planira i za slijedeću godinu. No, proračun i programi za 2016. godinu su prošli tek prvo čitanje pa je o konačnom iznosu za graditeljsku baštinu prerano govoriti.

 

(Z. STRAHINJA)

Objavljeno: 01.12.2015 | Glas Istre

Barbanština ponosna na svoja ulja

U organizaciji Općine Barban i Turističke zajednice u petak navečer u prostorima stare škole održana je sedma po redu smotra maslinovog ulja barbanštine. Bila je to prilika da maslinari s tog područja prezentiraju kvalitetu svojih ulja i pokažu da i ovaj dio Istre, koji još uvijek nije toliko razvikan po broju maslinara, ima popriličan broj entuzijasta i zaljubljenika u masline.

Također, pokazalo da se njihov trud i upornost iz godine u godinu sve više pretaču u poprilične količine kvalitetnog maslinovog ulja, a smotra je i svojevrsni dokaz da nekadašnja razmišljanja da na barbanštini ulike ne rastu, više jednostavno ne stoje.

Na ovogodišnjoj smotri okupilo se trinaest izlagača koji su donijeli uzorke ulja, a po reakcijama posjetitelja čini se da barbanska ulja itekako zaslužuju pažnju. Iako je ranijih godina na smotrama sudjelovalo i do 20-tak izvođača, ove ih je godine bilo manje, no maslinari s kojima smo razgovarali uvjereni su kako će Barban s vremenom još više biti prepoznatljiv po svojim uljima i da će vrlo brzostati uz bok najpoznatijim maslinarskim istarskim mjestima.

Jedan od izlagača Nenad Filipović (OPG Filipović) smatra da je smotra idealna prilika za predstavljanje barbanskih maslinara, rekavši da već godinama sudjeluju na sličnim manifestacijama.

– Imamo zasađeno 1.500 stabala maslina i sve više se maslinarstvom bavimo profesionalno. Ove smo godine dobili oko 400 litara ulja i mogu reći da je godina bila dobra te smo izuzetno zadovoljnikvalitetom, kazao je Filipović koji smatra da Općina i dalje treba raditi na promociji svojih maslinara jer kako je rekao, na području barbanštine raste oko 25 tisuća maslina.

– Ovakav događaj itekako je potreban u Barbanu no uvjeren da sam da bi na smotri sudjelovalo i više izlagača kad bi se ulja ocjenjivala. Stoga je moj prijedlog da se razmišlja u tom smjeru, kako bi smotra u budućnosti imala natjecateljski karakter, što bi dodatno motiviralo maslinare da se uključe i sudjeluju, kaže Filipović.
Svojim su se uljima ove godine predstavili Željko Batel, Pio Mirković, Slavko Marčeta, Mauricio Trošt, Edi Camlić, Vinko Ciceran, Milenko Mirković, Adolf Cinkopan, Anton Zustović, Milio Bulić, Albino Rojnić i OPG Filipović.

(D. BAŠIĆ-PALKOVIĆ)

Objavljeno: 28.11.2015 | Glas Istre

aman3175750.jpg.crop_display aman3175754.jpg.crop_display aman3175758.jpg.crop_display aman3175759.jpg.crop_display aman3175746.jpg.crop_display

Armando Stanišić iz Pićna hrvatski poduzetnik godine

Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika (HUM-CROMA) dodijelilo je, na svečanosti održanoj 27. Studenog u zagrebačkom hotelu Westin, nagrade trinaestorici laureata, među kojima je za poduzetnika godine izabran Armando Stanišić, osnivač i direktor tvrtke A.B.S., Kukurini kod Pićna, utemeljene 1994. godine.
U obrazloženju piše da Stručni žiri i Upravni odbor HUM-Croma dodjeljuje Stanišiću nagradu Poduzetnik godine i priznanje za osobni doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva u segmentu izvozno orijentiranog malog poduzetništva. PVC stolarija je glavni proizvod tvrtke ABS koja se izrađuje i ugrađuje sukladno najstrožim uredbama o uštedi energije i zvučne izolacije.
Radi povećanja proizvodnje i širenja asortimana A.B.S. je izgradio novu tvornicu s proizvodnom halom i upravnom zgradom veličine 6.000 kvadratnih metara u Poduzetničkoj zoni Barban-Krvavci. Vrednote projekta prepoznala je Hrvatska banka za obnovu i razvitak i dodijelila kredit, a Općina Barban osigurala zemljište za izgradnju impresivnog objekta.
Od kada je Hrvatska članica Europske unije ABS-u su se širom otvorila vrata tog velikog i zahtjevnog tržišta gdje oko 45 posto proizvoda plasira u zemlje zapadne Europe, poput Njemačke, Švicarske, Slovenije i Italije.
Tvrtka A.B.S. zapošljava 110 djelatnika, a među njima su uz suprugu i dva sina, koji su oslonac sadašnjosti i budućnosti tvrtke. Respektabilna je i referentna lista tvrtke A.B.S., a na poduljoj listi može se izdvojiti pulska osnovna škola „Veli Vrh“, koja kotira za jednu od najljepših u Hrvatskoj, sportska dvorana u gradu Krku te niz drugih privatnih, poslovnih i javnih objekata, uključujući i nedavno otvorenu energetski obnovljenu bolnicu na Križinama u Splitu.

(Tekst i foto: Asim Čabaravdić)
http://www.istarski.hr/node/20950